2019 Katılım Payı Formu

Bu formu doldurarak lütfen 19.07.2019 tarihine kadar koop_c@yahoo.com adresimize e-posta ile veya

0212 343 72 64 numaraya faks ile gönderiniz.

 

(NOT: Bu formu doldurmadan Ocak-Haziran 2019 dönemi Katılım Paylarını ödemiş bulunan ortaklarımızın Katılım Payları Temmuz 2019’den itibaren alınmaya başlanacaktır.)

 

Sınırlı Sorumlu

Okur Çevre Kültür  İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,

Silivri – İSTANBUL

 

 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar sonucunda, 2019 yılı için aylık 50,- TL olmak üzere 12 aylık toplam 600,- TL olan Katılım Payımı aşağıdaki biçimde ödemek istiyorum.

Saygılarımla,

 

Adı ve Soyadı      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ev Adresi            : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

İş Adresi             : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon               : (Ev) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (İş) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

 

Cep Telefonu     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

e – posta              : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

İmza : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kooperatif katılım payı olan 12 aylık 600,- TL’yi ödeme biçiminizi işaretleyiniz.

__

__   T.İş Bankası Sirkeci Şb.TR79 0006 4000 0011 0470 7068 98 hesaba her ay havale edeceğim.

__

__   Katılım payının tamamı olan 600,- TL’yi banka hesabına havale ediyorum.

__

__   Kredi Kartı hesabından her ay 50,- TL tahsil edilmesini kabul ediyorum.

__

__   Kooperatif merkezine her ay elden teslim edeceğim.

 

Aşağıdaki bilgilere göre kredi kartı hesabına borç, kooperatif ile Türkiye İş Bankası A. Ş. Sirkeci Şubesi arasında belirlenmiş koşullar çerçevesinde 1047 706898 numaralı kooperatif hesabına alacak kaydedilmesini kabul ediyor ve bu konuda bankayı yetkili kılıyorum.

 

Banka Adı :

__                            __

__    Visa                __   Mastercard         SON KULLANMA TARİHİ : __ __ / __ __

 

KART NO :  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __

 

 

TARİH: ……./……../ 2019                                                    İMZA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2018 Genel Kurul Sonucu

                               KOOP – C

               S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 424932

Tel: 0533 769 73 99  Faks: 0212 343 72 64

e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

 

                                                                                                                                          İST.,   02. 07.2019

Değerli Ortaklarımız,                                                                                                     Sayı:   2038 / 2019

 

 

16 Haziran 2019, Pazar günü, kooperatifimizin başkanı Erdal Atabek’in Türkiye Cumhuriyetı’nın kuruluş ve bugünlere gelişindeki aşamalarını da içeren, birlik ve bütünlüğümüzün önemine değinen açılış konuşması ile başlayan toplantımıza 22 ortağımızın asaleten, 11 ortağımızın vekaleten olmak üzere 33 ortağımızın katılımı ile yapılan 2018 yılı 20. Olağan Genel Kurul Toplantımızda alınan kararların özeti aşağıdadır.

 1. Yönetim, Denetim Kurulu yazanakları ve 31.12.2018 tarihli bilanço ile 01.01–31.12.2018 dönemi gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş yönetim ve denetim kurulu yazanakları oyçokluğu, bilanço ve gelir-gider tablosu oybirliği ile onaylanmıştır.
 2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oyçokluğu ile aklanmıştır.
 3. 2019 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, İlhan Selçuk Kırevi’nin üzerinde kurulu bulunduğu belediyeye ait yeşil alanı arsamız ile takas etme usulu ile mülkiyetimize almak veya imar barışından yararlanarak Yapı Kayıt Belgelerini aldığımız İlhan Selçuk Kırevi ve Cumhuriyet Evleri Kültürevinin üzerinde kurulu bulunduğu yeşil alanların kullanılan kısımlarının mülkiyetimize dahil edilmesi konusundaki yasal mevzuatı takip etmek, bu konudaki araştırmaları sürdürmek, satın alma için gerekli girişimlerde bulunmak; menkul malların ve değerlerin alım satımını yapmak;  Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının aylık 50,- TL olmak üzere 2019 yılı için toplam 600,- TL olarak belirlenmesine; katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını gecikme faizi hesaplanmadan, bu konuda yetki verilen yönetim kuruluna sunacakları bir plan dahilinde ödemeleri oyçokluğu ile kabul edildi.
 4. Gündemin 7. maddesinde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
 5. Gündemin 8 ve 9. maddelerinde; II. Başkan Kemalettin Çelenk birlik ve bütünlüğümüzün devam etmesinin önemli olduğunu belirtti

 

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

 

                                                                                                  Şükran SONER             Erdal ATABEK

Sayman                         BAŞKAN

 

 

 

EK: Katılım Payı Taahhüt Belgesi (Arka Sayfada)

 

 

 

2018 Katılım Payı Formu

Bu formu doldurarak lütfen 23.07.2018 tarihine kadar koop_c@yahoo.com adresimize e-posta ile veya 0212 343 72 64 numaraya faks ile gönderiniz.

(NOT: Bu formu doldurmadan Ocak-Haziran 2018 dönemi Katılım Paylarını ödemiş bulunan ortaklarımızın Katılım Payları Temmuz 2018’den itibaren alınmaya başlanacaktır.)

 

Sınırlı Sorumlu

Okur Çevre Kültür  İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,

Silivri – İSTANBUL

 

 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar sonucunda, Ocak-Haziran 2018 döneminde aylık 25,- TL, Temmuz–Aralık 2018 döneminde aylık 50,- TL olmak üzere 12 aylık toplam 450,- TL olan Katılım Payımı aşağıdaki biçimde ödemek istiyorum.

Saygılarımla,

 

Adı ve Soyadı      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ev Adresi            : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

İş Adresi             : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon               : (Ev) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (İş) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

 

Cep Telefonu     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

e – posta              : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

İmza : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kooperatif katılım payı olan 12 aylık 450,- TL’yi ödeme biçiminizi işaretleyiniz.

__

__   T.İş Bankası Sirkeci Şb.TR79 0006 4000 0011 0470 7068 98 hesaba her ay havale edeceğim.

__

__   Katılım payının tamamı olan 450,- TL’yi banka hesabına havale ediyorum.

__

__   Kredi Kartı hesabından her ay 50,- TL tahsil edilmesini kabul ediyorum.

__

__   Kooperatif merkezine her ay elden teslim edeceğim.

 

Aşağıdaki bilgilere göre kredi kartı hesabına borç, kooperatif ile Türkiye İş Bankası A. Ş. Sirkeci Şubesi arasında belirlenmiş koşullar çerçevesinde 1047 706898 numaralı kooperatif hesabına alacak kaydedilmesini kabul ediyor ve bu konuda bankayı yetkili kılıyorum.

 

Banka Adı :

__                            __

__    Visa                __   Mastercard         SON KULLANMA TARİHİ : __ __ / __ __

 

KART NO :  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __

 

 

TARİH: ……./……../ 2018                                                    İMZA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2017 Genel Kurul Sonucu

KOOP – C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 424932

Tel: 0533 769 73 99  Faks: 0212 343 72 64

e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

 

                                                                                                               İST.,   12. 07.2018

Değerli Ortaklarımız,                                                                    Sayı:   1996 / 2018

 

10 Haziran 2018, Pazar günü, Cumhuriyet Mahallesi ile kooperatifimizin kuruluş ve gelişmeleri hakkında yönetim kurulu üyemiz Ali Kadir Karaküçük’ün kooperatifimizin başkanı Erdal Atabek ile yaptığı söyleşinin slayt gösterisi ile birlikte; 21 ortağımızın asaleten, 10 ortağımızın vekaleten olmak üzere 31 ortağımızın katılımı ile gerçekleştirilen 2017 yılı 19. Olağan Genel Kurul Toplantımızda alınan kararların özeti aşağıdadır.

 1. Yönetim, Denetim Kurulu yazanakları ve 31.12.2017 tarihli bilanço ile 01.01–31.12.2017 dönemi gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve  oybirliği ile onaylanmıştır.
 2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliği ile aklanmıştır.
 3. 2018 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, İlhan Selçuk Kırevi’nin üzerinde kurulu bulunduğu belediyeye ait yeşil alanı arsamız ile takas etme usulu ile mülkiyetimize almak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının 2018 yılı için toplam 450,- TL olarak belirlenmesine; bu tutarın, Ocak-Haziran döneminde aylık 25,-TL, Temmuz-Aralık döneminde ise aylık 50,- TL olarak toplanmasına; katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını gecikme faizi hesaplanmadan bir plan dahilinde ödemeleri oybirliği ile (iş izlencesi 1 karşı oyla oyçokluğuyla) kabul edildi.
 4. Gündemin 7 ve 8. maddeleri gereğince; Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulunun 9 asil 9 yedek üyeden oluşmasına ve kendilerine huzur hakkı ödenmemesine, Denetim Kurulunun 2 asil 2 yedek üyeden oluşmasına ve kendilerine ücret ödenmemesine; Yönetim Kurulu asil üyelerinin Erdal Atabek, Kemalettin Çelenk, Şükran Soner, Rafet Akalın, Mehmet Süer, Selim Kırılmaz, Ali Kadir Karaküçük, Saadet Çertez, Ahmet Ülkü Güleç; yedek üyelerinin Özden Gönül, Erdinç Ünal, Nevzat Yıldıran, Kezban Yıldıran, Ahmet Yılmaz, Kültigin Osman Biber, Nuran Gülendam, Ahmet Serdar Aral, Bahar Ödül; Denetim Kurulu asil üyelerinin Turhan Dikmen, Şükrü Mehmet Güleç; yedek üyelerinin Hatice Kalaycı, Yılmaz Türe olmasına oybirliğiyle karar verildi.
 5. Gündemin 9. dilekler ve öneriler maddesinde; tasarruf tedbirlerinin düşünülmesi, ödemelerini geciktiren ortaklarımızla daha sıkı iletişim kurulması, kalkınma ve yatırım grubu kurulması konuları öneriler olarak dile getirildi.

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

 

                                                                    Şükran SONER             Erdal ATABEK

Sayman                         BAŞKAN

 

 

 

 

EK: Katılım Payı Taahhüt Belgesi (Arka Sayfada)

2016 Genel Kurul Sonucu

KOOP – C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 424932

Tel: 0533 769 73 99  Faks: 0212 343 72 64

e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

 

                                                                                                                     İST., 21. 06.2017

Sayın Ortağımız,                                                                                    Sayı: 1953 / 2017

 

 

04 Haziran 2017, Pazar günü, Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Orhan Erinç ile başkanımız Dr. Erdal Atabek’in,  kurucu ve onursal başkanımız Aydınlanma Bilgesi İlhan Selçuk ile Dünya Karikatüristi Turhan Selçuk’u anmak için “İlhan Selçuk ile Atatürk’ü Yaşamak” konulu söyleşiyle birlikte gerçekleştirilen 2016 yılı 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır:

 1. Yönetim, Denetim Kurulu yazanakları ve 31.12.2016 tarihli bilanço ile 01.01–31.12.2016 dönemi gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve  oybirliği ile onaylanmıştır.
 2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliği ile aklanmıştır.
 3. Gündemin 6. maddesinde, sosyal tesisimiz İlhan Selçuk Kırevi’nin kurulu bulunduğu ve kullanıldığı kısım kadar yeşil alanın, 337/1 ada parselde kooperatifimizin mülkiyetinde bulunan 3.517 m2 arsadan karşılanmak suretiyle takas yöntemiyle kooperatifimizin mülkiyetine dahil edilmesi konusunda kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi, tesisimizin belediyeye ait yeşil alanda kurulu bulunmasının ileride buradan kaldırılması veya belediyeye terk edilmesi tehlikelerini içerdiğinden yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
 4. 2017 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, çevrenin ve ortak mekanların bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılması çalışmalarını başlatmak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının 1 Nisan 2017 – 31 Mart 2018 döneminde toplam 300,00 TL, aylık 25,00 TL olarak belirlenmesine; katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını gecikme faizi hesaplanmadan bir plan dahilinde ödemeleri oybirliği ile kabul edildi.
 5. Gündemin 8. maddesinde, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

 

 

                                                                                 Şükran SONER      Kemalettin ÇELENK 

Sayman                     II. BAŞKAN

 

 

 

17. Genel Kurulumuz ve Yeni Yönetim Kurulumuz

17. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ ve YENİ YÖNETİM KURULUMUZ

Değerli Dostlarımız ve Ortaklarımız,

KOOP-C, 17. Olağan Genel Kurulumuz 12 Haziran 2016, Pazar günü Cumhuriyet Mahallesi İlhan Selçuk Kırevi’nde yapıldı.
Genel kurul divan başkanlığına Dr. Erdinç Ünal, divan yazmanlığına Ahmet Ülkü Güleç, divan oy sayım memurluğuna ise Mukadder Alemdaroğlu seçildiler.
Başkan Dr.. Erdal Atabek’in açış konuşmasından sonra gündem gereğince yürütülen çalışmalar sona erdi ve yeni yönetim kurulumuz iki yıl görev yapmak üzere seçildi.
İlk yönetim kurulu toplantımız 21.06.2016 tarihinde görev bölüşümü amacıyla yapıldı. Yeni görev bölüşümü ile;

Erdal ATABEK – Başkan
Kemalettin ÇELENK – II. Başkan (Başkan Vekili)
Şükran SONER – Sayman
Rafet AKALIN – Genel Sekreter
Mehmet SÜER – Y. K. Üyesi
Nevzat YILDIRAN – Y. K. Üyesi
Selim KIRILMAZ – Y. K. Üyesi
Ali Kadir KARAKÜÇÜK – Y. K. Üyesi
Mukadder ALEMDAROĞLU – Y. K. Üyesi
olarak belirlendiler.

Yağılan görüşmelerde, özellikle yeni görev alan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız başta olarak;
• Silivri Belediyesi ile etkin ilişkiler kurulması,
• Kırevi’nin açık olması, kırevi görevlisinin çalışmaları konusunda dikkatinin çekilmesi,
• Mahalle ile KOOP-C arasındaki iletişim kopukluğunun giderilmesi,
• Mahalleye belirli saatlerde minibüs seferlerinin konulması,
• Bitmiş konutların yapı kullanım izin belgelerinin (iskan) ve tapularının alınmasında kooperatifin daha etkin olarak devrede olması üzerinde duruldu.

Bayram sonrasında mahallede bir toplantı yapılması, mahalle sorunlarının çözümünde
“ Mahalle Grubu “ olarak, Dr. Mehmet Süer, Selim Kırılmaz, Ali Kadir Karaküçük ve Mukadder Alemdaroğlu tarafından çalışmaların yürütülmesi kararı alındı.
Bütün mahalle sakini ve arsa sahibi dostlarımız ile ortaklarımızın bayramını kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerimizi sunarız.

Yönetim Kurulu adına Başkan
Dr. Erdal ATABEK

2013 Genel Kurul Toplantısı Sonucu – 2

KOOP – C
S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ
Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı
Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL
Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 424932
Tel: 0533 769 73 99 Faks: 0212 343 72 64
e-posta: koop_c@yahoo.com web: koop-c.org

İST., 25 .07.2014
Sayın Ortağımız, Sayı: 1830 / 2014

15 Haziran 2014, Pazar günü, kurucu ve onursal başkanımız Aydınlanma Bilgesi İlhan Selçuk ile Dünya Karikatüristi Turhan Selçuk’u anma toplantısı ile birlikte gerçekleştirilen 2013 yılı 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar ile bunların uygulanmasına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır:

1. Yönetim, Denetim Kurulu yazanakları ve 31.12.2013 tarihli bilanço ile 01.01–31.12.2013 dönemi gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliği ile aklanmıştır (ibra edilmiştir).
3. 2014 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, çevrenin ve ortak mekanların bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılması çalışmalarını başlatmak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının Nisan 2014 – 31 Mart 2015 döneminde toplam 300,00 TL, aylık 25,00 TL olarak belirlenmesine; katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını gecikme faizi hesaplanmadan bir plan dahilinde ödemeleri oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 7. maddesi gereğince; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin iki yıl olması ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi, denetim kurulu üyelerinden ortağımız olmayan bir kişiye aylık 50,00 TL net ücret ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi.
5. Seçimler maddesinde; yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin dokuzar, denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ikişer kişiden oluşmasına oybirliğiyle karar verilerek yönetim kurulu asil üyeliklerine Erdal Atabek, Şükran Soner, Kemalettin Çelenk, Rafet Akalın, Mehmet Süer, Nevzat Yıldıran, Selim Kırılmaz, Ali Kadir Karaküçük, Şükrü Mehmet Güleç; yedek üyeliklerine Ahmet Yılmaz, Ahmet Ülkü Güleç, Mehmet Ali Önal, Fahrettin Bulat, Filiz Gedik, Ziya Bülent Öner, Kültigin Osman Biber, Özden Gönül, Bahar Ödül; denetim kurulu asil üyeliklerine Bülent Yener, Saadet Çertez; yedek üyeliklerine Hatice Kalaycı, Mustafa Kemal Güngör oybirliğiyle seçildiler.
6. Dilekler, öneriler ve kapanış maddesinde Divan Başkanı Erdinç Ünal, “Cumhuriyet Mahallesi’ni bize kazandırdığı için İlhan Selçuk’a anısı önünde teşekkür ve saygılarımı sunuyorum” diyerek toplantıyı kapattı.

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

Şükran SONER Erdal ATABEK
Sayman BAŞKAN

EK: Katılım Payı Taahhüt Belgesi (Arka Sayfada)