2016 Genel Kurul Sonucu

KOOP – C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 424932

Tel: 0533 769 73 99  Faks: 0212 343 72 64

e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

 

                                                                                                                     İST., 21. 06.2017

Sayın Ortağımız,                                                                                    Sayı: 1953 / 2017

 

 

04 Haziran 2017, Pazar günü, Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Orhan Erinç ile başkanımız Dr. Erdal Atabek’in,  kurucu ve onursal başkanımız Aydınlanma Bilgesi İlhan Selçuk ile Dünya Karikatüristi Turhan Selçuk’u anmak için “İlhan Selçuk ile Atatürk’ü Yaşamak” konulu söyleşiyle birlikte gerçekleştirilen 2016 yılı 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır:

 1. Yönetim, Denetim Kurulu yazanakları ve 31.12.2016 tarihli bilanço ile 01.01–31.12.2016 dönemi gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve  oybirliği ile onaylanmıştır.
 2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliği ile aklanmıştır.
 3. Gündemin 6. maddesinde, sosyal tesisimiz İlhan Selçuk Kırevi’nin kurulu bulunduğu ve kullanıldığı kısım kadar yeşil alanın, 337/1 ada parselde kooperatifimizin mülkiyetinde bulunan 3.517 m2 arsadan karşılanmak suretiyle takas yöntemiyle kooperatifimizin mülkiyetine dahil edilmesi konusunda kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi, tesisimizin belediyeye ait yeşil alanda kurulu bulunmasının ileride buradan kaldırılması veya belediyeye terk edilmesi tehlikelerini içerdiğinden yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
 4. 2017 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, çevrenin ve ortak mekanların bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılması çalışmalarını başlatmak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının 1 Nisan 2017 – 31 Mart 2018 döneminde toplam 300,00 TL, aylık 25,00 TL olarak belirlenmesine; katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını gecikme faizi hesaplanmadan bir plan dahilinde ödemeleri oybirliği ile kabul edildi.
 5. Gündemin 8. maddesinde, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

 

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

 

 

                                                                                 Şükran SONER      Kemalettin ÇELENK 

Sayman                     II. BAŞKAN

 

 

 

Reklamlar

17. Genel Kurulumuz ve Yeni Yönetim Kurulumuz

17. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ ve YENİ YÖNETİM KURULUMUZ

Değerli Dostlarımız ve Ortaklarımız,

KOOP-C, 17. Olağan Genel Kurulumuz 12 Haziran 2016, Pazar günü Cumhuriyet Mahallesi İlhan Selçuk Kırevi’nde yapıldı.
Genel kurul divan başkanlığına Dr. Erdinç Ünal, divan yazmanlığına Ahmet Ülkü Güleç, divan oy sayım memurluğuna ise Mukadder Alemdaroğlu seçildiler.
Başkan Dr.. Erdal Atabek’in açış konuşmasından sonra gündem gereğince yürütülen çalışmalar sona erdi ve yeni yönetim kurulumuz iki yıl görev yapmak üzere seçildi.
İlk yönetim kurulu toplantımız 21.06.2016 tarihinde görev bölüşümü amacıyla yapıldı. Yeni görev bölüşümü ile;

Erdal ATABEK – Başkan
Kemalettin ÇELENK – II. Başkan (Başkan Vekili)
Şükran SONER – Sayman
Rafet AKALIN – Genel Sekreter
Mehmet SÜER – Y. K. Üyesi
Nevzat YILDIRAN – Y. K. Üyesi
Selim KIRILMAZ – Y. K. Üyesi
Ali Kadir KARAKÜÇÜK – Y. K. Üyesi
Mukadder ALEMDAROĞLU – Y. K. Üyesi
olarak belirlendiler.

Yağılan görüşmelerde, özellikle yeni görev alan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız başta olarak;
• Silivri Belediyesi ile etkin ilişkiler kurulması,
• Kırevi’nin açık olması, kırevi görevlisinin çalışmaları konusunda dikkatinin çekilmesi,
• Mahalle ile KOOP-C arasındaki iletişim kopukluğunun giderilmesi,
• Mahalleye belirli saatlerde minibüs seferlerinin konulması,
• Bitmiş konutların yapı kullanım izin belgelerinin (iskan) ve tapularının alınmasında kooperatifin daha etkin olarak devrede olması üzerinde duruldu.

Bayram sonrasında mahallede bir toplantı yapılması, mahalle sorunlarının çözümünde
“ Mahalle Grubu “ olarak, Dr. Mehmet Süer, Selim Kırılmaz, Ali Kadir Karaküçük ve Mukadder Alemdaroğlu tarafından çalışmaların yürütülmesi kararı alındı.
Bütün mahalle sakini ve arsa sahibi dostlarımız ile ortaklarımızın bayramını kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerimizi sunarız.

Yönetim Kurulu adına Başkan
Dr. Erdal ATABEK

2013 Genel Kurul Toplantısı Sonucu – 2

KOOP – C
S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ
Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı
Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL
Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 424932
Tel: 0533 769 73 99 Faks: 0212 343 72 64
e-posta: koop_c@yahoo.com web: koop-c.org

İST., 25 .07.2014
Sayın Ortağımız, Sayı: 1830 / 2014

15 Haziran 2014, Pazar günü, kurucu ve onursal başkanımız Aydınlanma Bilgesi İlhan Selçuk ile Dünya Karikatüristi Turhan Selçuk’u anma toplantısı ile birlikte gerçekleştirilen 2013 yılı 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar ile bunların uygulanmasına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır:

1. Yönetim, Denetim Kurulu yazanakları ve 31.12.2013 tarihli bilanço ile 01.01–31.12.2013 dönemi gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliği ile aklanmıştır (ibra edilmiştir).
3. 2014 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, çevrenin ve ortak mekanların bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılması çalışmalarını başlatmak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının Nisan 2014 – 31 Mart 2015 döneminde toplam 300,00 TL, aylık 25,00 TL olarak belirlenmesine; katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını gecikme faizi hesaplanmadan bir plan dahilinde ödemeleri oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 7. maddesi gereğince; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin iki yıl olması ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi, denetim kurulu üyelerinden ortağımız olmayan bir kişiye aylık 50,00 TL net ücret ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi.
5. Seçimler maddesinde; yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin dokuzar, denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ikişer kişiden oluşmasına oybirliğiyle karar verilerek yönetim kurulu asil üyeliklerine Erdal Atabek, Şükran Soner, Kemalettin Çelenk, Rafet Akalın, Mehmet Süer, Nevzat Yıldıran, Selim Kırılmaz, Ali Kadir Karaküçük, Şükrü Mehmet Güleç; yedek üyeliklerine Ahmet Yılmaz, Ahmet Ülkü Güleç, Mehmet Ali Önal, Fahrettin Bulat, Filiz Gedik, Ziya Bülent Öner, Kültigin Osman Biber, Özden Gönül, Bahar Ödül; denetim kurulu asil üyeliklerine Bülent Yener, Saadet Çertez; yedek üyeliklerine Hatice Kalaycı, Mustafa Kemal Güngör oybirliğiyle seçildiler.
6. Dilekler, öneriler ve kapanış maddesinde Divan Başkanı Erdinç Ünal, “Cumhuriyet Mahallesi’ni bize kazandırdığı için İlhan Selçuk’a anısı önünde teşekkür ve saygılarımı sunuyorum” diyerek toplantıyı kapattı.

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

Şükran SONER Erdal ATABEK
Sayman BAŞKAN

EK: Katılım Payı Taahhüt Belgesi (Arka Sayfada)

2013 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Değerli Ortaklarımız,

Katılan ortaklarımızın bildiği gibi yıllık Olağan Genel Kurul Toplantımızı 15 Haziran 2014, Pazar günü Çantaköy-Silivri’de bulunan İlhan Selçuk Kırevi’nde yaptık.
Genel Kurulumuz, aynı zamanda, ölümsüzlüğe ulaşmış büyük ustalarımız İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’un öğretilerini yaşatma toplantısı oldu.
Ortağımız olan ve olmayan katılımcılar içtenlik ve büyük bir özlemle ustalarımızı anlattılar.
Ülkemizi Aydınlanma felsefesi ve Türk Rönesansı ile kurmuş olan büyük Atatürk ve arkadaşlarının yolundan giden ülke aydınları bir kez daha anıldı.
Genel Kurulumuz; yönetim kurulu çalışma yazanağı, denetim kurulu çalışma yazanağı, bilanço ve gelir-gider tablosu ile önümüzdeki döneme ait iş izlencesi ve tahmini bütçenin oybirliğiyle kabul edilmesinden sonra yeni yönetim ve denetim kurulu seçimini yaptı.
Divan Başkanı Doç. Dr. Erdinç Ünal, Yazman Saadet Çertez ve Oy Sayım Memuru Ahmet Ülkü Güleç tarafından yönetilen Genel Kurulda yönetim kurulu asil üyeliklerine seçilen yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısında kendi aralarındaki görev bölüşümünü şu şekilde yapmıştır:
Erdal ATABEK – Başkan
Kemalettin ÇELENK – II. Başkan (Başkan Vekili)
Şükran SONER – Sayman
Rafet AKALIN – Genel Sekreter
Mehmet SÜER – Y. K. Üyesi (Mahalle ve Kırevi Sorumlusu)
Nevzat YILDIRAN – Y. K. Üyesi (İletişim Sorumlusu)
Selim KIRILMAZ – Y. K. Üyesi
Ali Kadir KARAKÜÇÜK – Y. K. Üyesi
Şükrü Mehmet GÜLEÇ – Y. K. Üyesi
Genel olarak mahallemizin sorunlarının görüşüldüğü genel kurul toplantımız, ortaklarımızın dikkatli, bilinçli katılımlarının yarattığı yüksek düzeyde bir olgunlukla tamamlanmıştır.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında yaptığı görev bölüşümünden sonra; mahallelerimizin topografik bir planının yapılmasına, bu planda hangi konutların tamamlandığı, konutta oturmanın sürekli olup-olmadığı, kaç kişilik aile olduğu gibi bilgilerin yer alması ile mahalledeki gelişmenin kayıt altına alınması kararlaştırılmıştır.
Ayrıca, ortaklarımız ile diğer mahalle sakinlerinin meslek ve uğraş alanlarını saptayarak mahalle sakinleri arasında bir “işlevsel dayanışma” kurulmasının doğru olacağı kararlaştırılmıştır.
13 Temmuz 2014, Pazar günü İlhan Selçuk Kırevi’nde düzenlediğimiz söyleşili toplantımızda, “Seçime Giderken Türkiye’nin Geleceği” konusu, konuşmacı konuklarımız olan CHP İstanbul İl Genel Sekreteri Zeynel Emre ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı ile tartışılmıştır. Dr. Erdal Atabek tarafından yönetilen toplantıya geniş bir katılım olmuş, ülkenin durumu çeşitli açılardan değerlendirilerek, ancak “bilinçli ve sürekli çalışma” ile ülkenin geleceğinin kurtulabileceği üzerinde durulmuştur.
Değerli Yol Arkadaşlarımız;
Çalışmalarımızın verimi ortak akıl, ortak sorumluluk çerçevesinde hep birlikte yapacağımız çalışmalar sonucunda gerçekleşecektir. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.
Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz…
Yönetim Kurulu adına Başkan
. Dr. Erdal ATABEK

2012 Yönetim Kurulu Çalışma Yazanağı

KOOP-C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

(01.01.2012 – 31.12.2012)

 

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 16 NİSAN 2013

TOPLANTI TARİHİ: 09 HAZİRAN 2013

 

CUMHURİYET MAHALLESİ

        İLHAN SELÇUK KIREVİ

Balaban Mahallesi (Çantaköy), Silivri – İSTANBUL

 

 

 

 

KOOP – C  2013

 

 

 

Cumhuriyet Mahallemizin

Ortakları, Dostlarımız;

Ortak Yaşamı Paylaşan Yol Arkadaşlarımız;

 

 

            Bugün, 2013 yılının olağanüstü koşullarını yaşıyoruz.

Bu yerleşkelerimiz, Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz 1999 yılında proje olarak yaşama geçtiği tarihten bugüne kadar 14 yıl geçti.

İlk kurucu başkanımız İlhan Selçuk, başından aramızdan ayrılıncaya kadar bu yerleşkemizi bir sembol olarak gördü ve bizlere emanet etti.

Bu topraklar, bu yapılar, bu ağaçlar, bu yollar, buradaki yaşam, buradaki çalışmalar hepimizin ortak kültürüdür, hepimizin ortak görevidir.

Bugün, buradan geleceğimize bakıyoruz.

Burada soluk alıp verdiğimiz hava, ekip diktiğimiz toprak, akıp kullandığımız su, birlikte yaşadığımız hayvanlarımızla doğa bizlere emanettir.

Bu emaneti, bu doğayı koruyarak ortak yaşamımız yapmak görevimizdir.

Bu görevleri yapabilmek için büyük kutsal emanetimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve onu yükseltmek temel görevimizdir.

Burada yaşayabilmemiz, özgürlüğümüz, geleceğimizi kurabilmemiz, güvencemiz, ideallerimiz bu kutsal emanete, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmamız ve onu yükseltmemizle gerçek olabilecektir.

Hepimiz bu kutsal görevin bilinçli sahipleriyiz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu izleyecek olan bizler, ülkemizin nereye götürüldüğünü bilerek, görerek her zamankinden daha dikkatli, daha çalışkan, daha birbirimizle ortak çalışmak zorundayız.

Bu genel kurulumuzu bu durumu dikkatinize sunarak açıyoruz.

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz…

 

 

Dr. Erdal ATABEK

BAŞKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. GENEL BİLGİLER

 

A.1. Kuruluş Bilgileri:

 

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör tarafından olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.

İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.

İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

 

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

 

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

 

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

 

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

 

A.4. İletişim Bilgileri:

 

Adres  : Balaban Mah. (Çantaköy)  Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12  Silivri 34580  İSTANBUL

Telefon: 0212 746 59 89     GSM: 0533 769 73 99

e-posta :koop_c@yahoo.com           web: http://www.koop-c.org

 

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

 

            B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

           

03 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

 

Yönetim Kurulu üyeleri                                                                Denetim Kurulu Üyeleri 

1. Erdal ATABEK                  BAŞKAN                                     1. Bülent YENER

2. Nevzat YILDIRAN              II. Başkan                                     2. Kadir Aydın ERGİL

3. Kemalettin ÇELENK          II. Başkan

4. Mehmet SÜER                    II. Başkan

5.  Şükran SONER                   Sayman

6.  Rafet AKALIN                   Genel Sekreter

7.  Selim KIRILMAZ              Üye

8.  Turhan DİKMEN               Üye

9 . Hasan BAŞ                         Üye

 

            Bu Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. Yine anılan karar gereğince Denetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık brüt 59,28 TL, net 50,00 TL olmak üzere 01.01-31.12.2012 döneminde toplam brüt 1.422,72 TL, net olarak ise 1.200,00 TL ücret ödenmiştir.

 

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

 

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çanta’daki kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010 yılında olduğu gibi 2011 ve 2012 yılında da kooperatifimizde müdür ve 26.03.2012 tarihine kadar devamlı bir personel çalıştırılmaması uygulamasına gidilmiştir. 26.03.2012 tarihinden itibaren ise tasarruf tedbirlerimizin   olumlu sonuçları büro işlerinin görülmesinde devamlı bir personel çalıştırmamıza olanak sağlamıştır. Büro ve benzeri işler için 26.03.2013 tarihine kadar muhtelif kişilere brüt 2.800,- TL, net olarak ise 2.520,- TL; devamlı çalıştırılan büro personeline ise 26.03 – 31.12.2012 döneminde brüt 12.130,48 TL, net olarak asgari geçim indirimi dahil 8.290,92 TL ücret ödemesi yapılmıştır.

Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde gerçekleştirilmiştir.

 

            B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

 

            Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 6.000,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle  % 35 eksiği ile 3.861,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

45.250,- TL olarak tahmin edilen Personel-Denetçi Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri  toplamı % 1,32 fazlası ile 45.849,53 TL olarak gerçekleşmiştir..

 

B.4. 2012 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

 

            2012 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

            B.4.1.  KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

 

1. 01 Temmuz 2012, Pazar: “İLHAN SELÇUK ile YAŞAMAK ve CUMHURİYET KÜLTÜRÜNÜ

YAŞATMAK”

Kurucu Başkanımız İlhan Selçuk hakkında anılar, duygu ve

düşüncelerin katılımcılar tarafından anlatıldığı, İlhan Selçuk

.                                             belgeselinin gösterildiği toplantı.

Açış Konuşması: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Konuşmacı: Orhan KARAVELİ, Yazar

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

2. 29 Temmuz 2012, Pazar: “LAİK HUKUK, LAİK EĞİTİM” konulu söyleşi.

Sunuş: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Konuşmacı: Hüseyin ÖZBEK, İstanbul Barosu Genel Sekreteri

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

3. 02 Eylül 2012, Pazar     : “SAVAŞ ve BARIŞ” konulu söyleşi.

İlan edilen konuşmacı CHP Parti Meclisi üyesi İnci BEŞPINAR mazereti

nedeniyle katılamadığından Başkan Dr. Erdal ATABEK, ortaklarımızdan

Doç. Dr. Erdinç ÜNAL ve yazar Orhan KARAVELİ  arasında

gerçekleştirilen söyleşi.

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

.

 

            B.4.2. MAHALLE SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER

 

1. 13 Mayıs 2012, Pazar:    “YÖNETİM KURULU – MAHALLE SAKİNLERİ TOPLANTISI”

Mahalle sorunları ile hırsızlığa karşı kamera sisteminin kurulması

konusunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi, mahalle sakinleri ile

ortaklarımızın öneri ve eleştirilerinin alınması.

Yöneten: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

            B.4.3.  KUTLAMALAR VE DİĞER KÜLTÜR ÇALIŞMALARI

 

23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi.

03 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılan ortaklarımıza; Server Tanilli’nin “Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz”, Stephane Hessel’in “Öfkelenin” ve “Kayıtsız Kalmayın, Mücadeleye Katılın” isimli kitaplarının dağıtılması.

 

            B.4.4. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

 

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın mahalle sorunlarını dinlemesi amacıyla 24.10.2011 tarihinde İlhan Selçuk Kırevi’nde yaptığı toplantıda, kendisine ve belediye üst yönetimine mahalle sorunlarımızın anlatılması. Bunun sonucunda; Mustafa Kemal Caddesi, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması. Kimi yeşil alan ve sokakların temizliğinin sağlanması.

 

            B.4.5. DİĞER ÇALIŞMALAR

 1. Ortaklarımız ile ortak olmayanlara inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, ruhsat uzatımı ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
 2. Mali sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
 3. Kooperatifimizin faaliyetlerinin dijital arşivinin oluşturulması amacıyla iki adet harici disk alımı.
 4. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanları kullanabilmemiz amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.11.2012 – 31.10.2013 dönemi için anlaşmaya varılması.

 

C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

 

            C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

 

            Kooperatifimizin 31.12.2012 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar, verilen çekler ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, menkul kıymetler, diğer alacaklar, stoklar ve gelecek aylara ait giderlerden oluşan dönen varlıklarının tutarı 247.334,19 TL; ticari alacaklar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlar ile elden çıkarılacak duran varlıkları içeren maddi duran varlıklardan oluşan duran varlıklarının toplamı 153.924,60 TL olmak üzere toplam varlıkları 401.258,79 TL’dir.

Ticari borçlar, diğer borçlar, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 1.766,23 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem gelir fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 399.492,56 TL olmak üzere kaynaklarının toplamı 401.258,79 TL’dir.

01.01.2012 – 31.12.2012 dönemini içeren gelir-gider farkı hesabında ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, B tipi likit fon satış karları ve faiz gelirleri ile bağış gelirlerinden oluşan gelirler toplamı 3.861,60 TL; personel ücret ve giderleri, denetim kurulu ücretleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderleri ve muhtelif giderlerden oluşan giderler toplamı 45.849,53 TL olmak üzere 2012 yılı net gider fazlası 41.987,93 TL’dir.

 

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri,  Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

 

 • Yevmiye Defteri: 15 Aralık 2011 tarih ve 14431 numaralı Silivri 1. Noterliğinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02692 numaralı Silivri 1. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Defter-i Kebir    : 15 Aralık 2011 tarih ve 14433 numaralı Silivri 1. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Envanter ve Bilanço Defteri: 15 Aralık 2011 tarih ve 14432 numaralı Silivri  1. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
 • Ortaklar Kayıt Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Ortaklar Kayıt Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki.
 • Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.

 

 C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

  Gazete ilan gideri olarak satıcılara ödenecek borcumuz 118,- TL’dir.

  Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Dışarıya yaptırılan büro vb

nitelikteki iş ve işlemler nedeniyle muhtelif kişilere yapılan ödemeler ile büro personelimize ödenen brüt ücret üzerinden yanı sıra denetçilere yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadesi 2013 yılı Ocak ayı olan vergi dairesine ödenecek borcumuz 241,71 TL, sosyal güvenlik kurumuna ödenecek borcumuz 356,52 TL’dir.

Önceki yıllarda istifa eden fakat iletişimsizlik nedeniyle ödeme yapılamayan bir kişiye iade edilecek olan katılım ve sermaye payı toplamı ise 1.050,- TL’dir.

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

 

               Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:

 

               31.12.2011 tarihi itibariyle 112 kişi olan ortak sayımız; 2012 Şubat ayında bir ortağımızın akçal birikimlerinin bir diğer ortağımıza devri ile 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı itibariyle 111 kişidir. 2012 yılında,  2010 yılı Olağan Genel Kurulu’nda ortaklık bağı sona erdirilen bir kişinin talebi ve taahhüdü ile ortaklık bağının yeniden kurulması ve bir yeni ortaklık kaydı sonucunda 31.12.2012 tarihi itibariyle ortak sayımız 113 kişidir. 2013 Mart ayında bir ortağımızın akçal birikimlerini ortaklarımızdan birine aktararak ayrılması sonucunda mevcut ortak sayımız 112 kişi olmuştur.

Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

    Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:     

Bilindiği gibi 2010 yılında yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurulumuz ile 2010 ve 2011 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantılarımızda ödemeleri eksik kalmış olan ortaklarımızı aktifleştirebilmek amacıyla Katılım Payı tutarının kişi başına aylık 25,- TL, yıllık ise 300,- TL olarak toplanılmasına   kararı verilmişti. 2011 yılında, 9 ortağımızın aktif hale gelmesi ve 2010 Olağan Genel  Kurulunda ortaklık bağları sona erdirilen 61 kişiden 7 kişinin yeniden ortaklık bağlarının kurulması talebinin yönetim kurulunca uygun görülmesi sonucunda 2011 yılında muhtelif katılım payı tutarını taahhüt ederek ödeyen ortaklarımızdan yapılan tahsilat tutarı 45.809,50 TL olarak gerçekleşmişti. 2012 yılında ise ortaklık bağı sona erdirilen bir ortağımızın ortaklığının uygun görülerek tekrar başlatılması, bir yeni ortağımızın kaydı ve aktif olmayan ortaklarımızın aktifleşme niyetlerini bildirmeleri sonucunda tahsilat tutarımız, 2011 yılına göre 306,- TL artışla 46.115,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 186.573,38 TL’dir.

Aktif duruma gelecek ortak sayısı ile katılım payı tahsilatındaki artışın 2013 yılında devam edeceğini düşünüyoruz.

 

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

 

                 2012 yılında bir ortağımızın Sermaye ve Katılım Payı birikimi, hisse devri olmaksızın bir diğer ortağımıza aktarılmıştır.

 

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

 

                 2012 yılında bir ortağımızın birikimleri bir diğer ortağımıza aktarıldığından herhangi bir istifa ödemesi yapılmamıştır. Ancak, önceki yıllarda istifa eden ortaklarımızdan birinin birikimi iletişimsizlik nedeniyle kendisine ödenemediğinden alacağı olan Sermaye ve Katılım Payı toplamı 1.050,- TL  kendisine ödenmek üzere 2012 yılından 2013 yılına aktarılmıştır..

 

D. HUKUKİ FAALİYETLER:

 

                   Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

 

 

        Erdal ATABEK        Nevzat YILDIRAN        Kemalettin ÇELENK        Mehmet SÜER        

             BAŞKAN                     II. Başkan                            II. Başkan                        II. Başkan

 

 

 

 

 

 

 

Şükran SONER       Rafet AKALIN       Selim KIRILMAZ       Turhan DİKMEN        Hasan BAŞ

Sayman                 Genel Sekreter                 Y.K. Üyesi                       Y.K. Üyesi              Y.K. Üyesi

 

 

 

 

 

2012 Genel Kurulu Sonuçları

                               KOOP – C

             S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Tel: 0533 769 73 99  Faks: 0212 343 72 64

e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

 

  

                                                                                                                                          İST.,  18 .06.2013        

Sayın Ortağımız,                                                                                                             Sayı:  1776 / 2013

      

09 Haziran 2013, Pazar günü yapılan 2012 yılı 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar ile bunların uygulanmasına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır:

 

 1. Yönetim ve Denetim Kurulu yazanakları ile 31.12.2012 tarihli bilanço ve 01.01 – 31.12.2012 dönemine ait gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve  oybirliği ile onaylanmıştır.
 2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliği ile aklanmıştır.
 3. 08.05.2011 tarihinde yapılan genel kurulumuzda ortaklık bağları sona erdirilen kişilerden tekrar ortak olmak isteyenlerin ortaklıklarının kabulü ve hisselerine düşen Kooperatif Gider Fazlası adı altında kesilmiş olan birikimlerinin 2011 yılı gelir fazlası hesabından karşılanarak hesaplarına iade edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kuruluna bu konudaki talepleri değerlendirmesi için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. Kooperatifimizin en az sermaye tutarı 1.200,- TL, bir ortağın en az pay taahhüdü bir pay ve bir payın değeri 100,-TL olarak değiştirilmiştir. Böylece, bir ortağın sermaye payı bir pay, tutarı 100,- TL, kooperatifimizin sermayesi 1.200,- TL olarak güncel para birimine uygun hale getirilmiştir.
 5. 2013 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, çevrenin ve ortak mekanların bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılması çalışmalarını başlatmak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek, Kurucu ve Onursal Başkan İlhan Selçuk’un mahallemizde bulunan konutunun “İlhan Selçuk Evi” olarak düzenlenmesi konusunda sosyal-kültürel etkinliklerde bulunmak olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının Nisan 2013 – 31 Mart 2014 döneminde toplam 300,00 TL, aylık 25,00 TL olarak belirlenmesine; ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını bir plan dahilinde gecikme faizi hesaplanmadan ödemeleri oybirliği ile kabul edildi. Yanı sıra İlhan Selçuk Kırevi’nin işletilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
 6. Gündemin 9. maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi, iki kişiden oluşan denetim kuruluna kişi başına aylık 50,00 TL net ücret ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi.
 7. Dilek, öneri ve temennilerde; Başkan Erdal Atabek yönetim kuruluna duyulan güven nedeniyle genel kurula teşekkür ederken daha çok çalışmamız gereğini de vurguladı.

 

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

                                              

                                                                                                  Şükran SONER           Erdal ATABEK 

                                                                                                          Sayman                       BAŞKAN

 

 

EK: Katılım Payı Taahhüt Belgesi

                                                                  

2012 Yılı Denetim Kurulu Raporu

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN

2012 YILI – 14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

DENETİM KURULU RAPORU

(01.01.2012 – 31.12.2012)

S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2012 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek  aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

A. KURULUŞ İŞLEMLERİ

1.      Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ
1.      Kooperatifin 03 Haziran 2012 tarihindeki 2011 Yılı-13. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2.      Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2012 döneminde yapmış olduğu 14 adet toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3.      Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4.      Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5.      Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6.      Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7.      Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8.      Kooperatifin 2012 yılı 14. Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere 16 Nisan 2013 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9.      Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 2012 yılında kooperatifte müdür;  26.03.2012 tarihine kadar ise devamlı bir büro personeli çalıştırılmamıştır.  Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi,  uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi 26.03.2012 tarihine kadar muhtelif kişilerle bu tarihten sonra ise istihdam edilen büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda muhtelif kişilere ödenen tutarlar ile büro personeline ödenen ücret üzerinden ve denetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır.

C. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 

 1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 2. Kooperatife yeni veya tekrar ortak olarak kaydedilen veya ortaklıktan istifa edenler ile sermaye ve katılım payı toplamını bir diğer ortağa aktaran kişilere ait yönetim kurulu kararları bulunmaktadır.
 3. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan  herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
 4. 08 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklığı sona erdirilmiş bulunan bir kişinin yeniden ortak olma talebi ve akçal yükümlülüklerini yerine getirmesine ait ödeme planının yönetim kurulu tarafından kabulü, genel kurul kararları ile ana sözleşmenin 18. maddesine  uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
 5. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete  rastlanılmamıştır.
 6. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

 

Ç. DEFTER VE BELGELER

 

 1. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt defteri ve demirbaş defteri  kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yapılmıştır.
 3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
 4. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdikleri Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış tasdiki bilgileri şöyledir:

 

Yevmiye Defteri     Yönetim Kurulu Karar Defteri

                                                                              

Kapanış Tasdiki Makamı                 Silivri 1. Noterliği            Silivri 3. Noterliği

Kapanış Tasdiki Tarihi                        21 Mart 2013                    21 Mart 2013

Kapanış Tasdiki Numarası                         02692                               02713

 

 1. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar,  tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
 2. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan tahsilat – tediye makbuzları, gider pusulası, çek, banka havale talimatları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

 

 

D. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM  

 1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
 2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.
 3. 2011 yılına ait 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
 4. 31.12.2012 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar, verilen çekler ve kredi kart slipleri hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 420,- TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 793,57 TL’nin, banka hesap kartonları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası Sirkeci Şubesinde bulunan iki ayrı vadesiz hesaptaki toplam 773,- TL ile T. C. Ziraat Bankası Osmanbey Şubesindeki vadesiz hesaptaki 20,57 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Verilen çekler hesabında görülen 1.241,45 TL, ocak ayında ödenecek olan Kırevine ait bir yıllık yangın-hırsızlık sigortası primidir. Kredi kart slipleri adı altında görülen 6.550,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir. Menkul kıymetler bölümünde yer alan 51.879,30 TL tutarındaki Ziraat Bankası B Tipi Likit Fon hesabındaki fon adedinin, banka kartonu üzerindeki yapılan incelemesinde 632 paydan oluştuğu, 31.12.2012 tarihi itibari ile 1 pay fiyatının 82,087638 TL olduğu ve değerlemesinin yapıldığı tespit edilmiştir.
 5. Kooperatif alacaklarının % 100 oranındaki kısmını oluşturan 186.573,38 TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 113 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
 6. Stoklar bölümünde yer alan 1.481,78 TL verilen sipariş avansları, kooperatifin amaç ve hedeflerine ulaşma amaçlı olarak, kırevi ve kültürevinde yapılması planlanan tadilat-tamirat işleri ile proje bedellerine mahsup edilmek üzere ilgili mal-hizmet tedarikçilerine verilmiştir.  Kooperatif yönetim kurulu, süre ve belge açısından avansların kapatılması konusunda genel olarak gerekli titizliği göstermiştir.
 7. Kooperatifin gazete ilanı nedeniyle satıcılara 118,- TL ticari borcu bulunmaktadır. Diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 1.050,- TL tutarındaki borcu,. kooperatiften önceki yıllarda istifa eden, fakat iletişim kurulamadığı için ödemesi yapılamayan bir kişiye ödenecek sermaye ve katılım payı toplamını ifade etmektedir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 598,23 TL; kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro vb. iş ve işlemlerin muhtelif kişilere yaptırılması sonucunda ödenen brüt tutar üzerinden, yanı sıra denetim kurulu üyelerine ödenen aylık brüt ücret ile 26.03.2012 tarihinden itibaren devamlı olarak istihdam edilen büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2013 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen 241,71 TL ile yine vadesi 2013 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 356,52 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
 8. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2011 yılı 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
 9. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.
 10. Genel yönetim giderlerinin 2011 yılına ait 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 45.250,- TL olarak tahmin edilen personel-denetçi ücret yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 1,32 (% 1,32) oranında  fazlası ile 45.849,53 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.
 11. Kooperatifin 2012 faaliyetleri sonucunda toplam 45.849,53 TL genel yönetim giderine karşılık, vadeli mevduat faiz geliri, B tipi likit fon faiz geliri ve satış karı ile bağış gelirlerinden oluşan toplam 3.861,60 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2012 yılında kooperatifin 41.987,93 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
 12. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 1.766,23 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 399.492,56 TL öz kaynaklarından oluşan 401.258,79 TL tutarındaki kaynaklarını; % 24’ü, diğer deyişle 58.401,51 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan 247.334,19 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 152.639,23 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, hurdaya ayrılan direk üstü elektrik trafosu, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 153.924,60 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen küresel ekonomik kriz nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

 

E. SONUÇ

 

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2012 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2012 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2012 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle, kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

 

Düzenleme Tarihi: 22 Nisan 2013

 
DENETİM KURULU
           Bülent YENER

D.K. Üyesi

 Kadir Aydın ERGİL

D.K. Üyesi