Kurban Bayramı…

Sağlık, mutluluk ve huzur dolu

nice bayramlar dileği ile

Kurban Bayramınız 

kutlu olsun…

01 Eylül 2017, Cuma, bayramın 1. günü saat 11:00’de

İlhan Selçuk Kırevi’nde bayramlaşma gerçekleştirilecektir.

KOOP – C

Yönetim Kurulu

 

Reklamlar

KOOP-C 2015 Genel Kurulu 12 Haziran’da

KOOP – C
S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ
Balaban Mahallesi. Uğur Mumcu Caddesi. Sümer Sokağı
Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL
Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret sicili Müdürlüğü – 424932
Vergi Dairesi: Silivri Vergi Dairesi – 6390116165
Tel: 0533 769 73 99 e-posta: koop_c@yahoo.com web: koop-c.org

İST., 06. 05 .2016
Sayın Ortağımız, SAYI: 1905 / 2016

Kooperatifimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2016, Pazar günü saat 13:00’te Balaban Mahallesi-Çanta Didim Sokağı No: 1 Silivri – İstanbul adresindeki sosyal tesisimiz İlhan Selçuk Kırevi’nde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. İlk toplantıda, toplantı yetersayısı sağlanamadığı takdirde, 19 Haziran 2016, Pazar günü saat 14:00’te aynı adreste, aynı gündemle yapılacaktır.
Genel kurula katılmanızı önemle rica eder, saygılarımızı sunarız.

Şükran SONER Erdal ATABEK
Sayman BAŞKAN

GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Başkanlık Divanının seçimi ve tutanaklara imza atma yetkisinin verilmesi,
3. Kooperatif Başkanı ve konukların konuşmaları,
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu yazanakları ile 31 Aralık 2015 tarihli bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşmeye açılması ve ayrı ayrı onaya sunulması,
5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması,
6. Ortaklık ve parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen, adreslerine gönderilen bildirimleri sürekli olarak geri dönen, kooperatifle herhangi bir yolla iletişim kuramayan, katılım paylarını ödemeyen ortakların ortaklık bağlarının sona erdirilmesinin görüşülmesi,
7. 2016 yılı iş izlencesi, tahmini bütçe ve ödeme planının görüşülerek karar bağlanması, katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımıza uygulanacak tutum ve yöntemin belirlenmesi,
8. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilme sürelerinin, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ile Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarının belirlenmesi,
9. Seçimler: a) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin sayılarının belirlenerek seçilmesi, b) Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin sayılarının belirlenerek seçilmesi,
10. Dilekler, öneriler ve kapanış.

NOT:
Genel Kurula katılamamanız durumunda sizi temsilen başka bir kooperatif ortağına ya da 1. dereceden bir akrabanıza (eşiniz, çocuğunuz, anne ve babanız) ilişikteki TEMSİLCİ BELGESİNİ doldurarak temsilcilik hakkı tanıyabilirsiniz.

TEMSİLCİ BELGESİ

Ortağı bulunduğum S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ’nin 12 Haziran 2016 Pazar günü yapılacak olan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni,

Ortaklardan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. dereceden akrabam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

temsil etmeye yetkilidir.

Yetkiyi veren ortağın
Adı ve Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ortaklık No : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İMZA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İnsan Odaklı Siyaset…

İNSAN ODAKLI SİYASET…                 Erdal Atabek (23 Ağustos 2013)

18 Ağustos 2013 Pazar günü Silivri Cumhuriyet Evleri’nde İlhan Selçuk Kırevi’nde ‘Seçimlere Doğru’ konulu önemli bir toplantı yaptık.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar konuklarımız oldular. Kooperatifimizin iki II. Başkanı da Nevzat Yıldıran ve Kemalettin Çelenk katılımcı olarak yer aldılar.

Benim yönettiğim toplantıda İl Başkanı sayın Oğuz Kaan, hedefini açık koydu: “Biz kazanmak istiyoruz”.

Bu üç sözcük de çok önemlidir:

“Biz”, bütün örgütümüz, bütün yandaşlarımız,bütün gönüllülerimiz demektir. Ülkesini bu zorbalıktan kurtarmak isteyen herkes demektir.

“Kazanmak”, çok önemli bir hedeftir. Duruma razı olmama iradesinin sözcüğüdür.

“İstiyoruz” sözcüğü de çok güçlü bir enerjinin dile gelişidir. İstemek, bu güçlü enerjiyi hedefe yöneltmek, kazanmanın kesin koşuludur.

Peki, nasıl kazanacaksınız?

Bunun yanıtı da hem İl Başkanı’nın hem de Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın sözlerinde açıklanıyordu:

“İnsana giderek, insanla konuşarak, hiçbir ayrım yapmadan, bu benden-bu ondan demeden değer vererek, hizmet götürerek kazanacağız.”

“İnsan odaklı siyaset” budur.

 

  •                *                   *

Bu görüşe karşı olan önemli görüşler de vardır:

“İyi de, ilkeler nerede kaldı? İlkeli siyaset yapmazsanız eleştirdikleri-nizden ne farkınız kalır? Bizim bir farkımız yok mu? Siz bu farkı ortadan kaldırırsanız nasıl olacak?”

Burada gözden kaçırılan nokta şudur ki:

İlkeler insan için vardır. Eğer “ilkeler” ile “insan” birbirinden ayrı düşüyorsa önce ilkelerinizi tartışmanız gerekir. İlkelerinizi soru sormaya, tartışmaya, gerekirse değiştirmeye kapatırsanız o da bir inanç olur. Eğer siz ilkelerinizi tartışmaya kapatır da “insan”ı tartışmaya başlarsanız sonuç alma olanağınız yoktur.

Sürekli kaybetmenizin sorunu da buradadır.

Önce insan!

Yaptığınız,yapmak istediğiniz,yapmaya çalıştığınız her şey “önce insan” için olacak.

Aydınlanma kültürünün özü de budur.

Aydınlanma, insan yaşamını, toplum yaşamını insanüstü güçlerin elinden alıp insan iradesine vermenin adıdır.

İyi de ya insanlar bunu bilmiyorsa,ya insanlar bunu istemiyorsa?

Her zaman çağların ve toplumların sorunu bu olmuştur.

Ama burada insana güveneceksiniz.

Siz çalışacaksınız, o görecek.

O görür de, yeter ki siz çalışın.

 

  •                 *                *

Yeter ki,yollara dikilen engel siz olmayın.

Yeter ki, kişisel egolarınızı ortak amaçların önüne çıkarmayın.

Yeter ki, kazanmanızı, yanınızdaki arkadaşın kaybından beklemeyin.

Yeter ki, ben olmazsam hiçbir şey olmaz demeyin.

Yeter ki enerjinizi yapmak yerine tartışarak tüketmeyin.

Yeter ki örgütsel çalışmanın ne demek olduğunu anlayın.

Yeter ki “birileri yapsın, biz de görelim” kolaycılığına düşmeyin.

Yeter ki, ne yapsan olmuyor çukuruna yaslanmayın.

Yeter ki, her şeyi değiştirebileceğinizi bilin.

Her şey değişir.

Yeter ki isteyin.

Yeter ki çalışın.

              Hepsi budur…

e-mail:erdalatak@gmail.com

tel.: 0554 694 1339