Geçmiş olsun…

Kooperatifimizin yönetim kurulu üyesi,

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden

AHMET ÜLKÜ GÜLEÇ‘in

sevgili kız kardeşi

ÜLKER GÜLEÇ

yaşadığı kalp rahatsızlığı sonucu

by-pass operasyonu ile sağlığına kavuşmuştur.

Acil şifa, sağlıklı, uzun ve güzel bir yaşam dileğimiz ile…

KOOP – C Yönetim Kurulu

2019 Katılım Payı Formu

Bu formu doldurarak lütfen 19.07.2019 tarihine kadar koop_c@yahoo.com adresimize e-posta ile veya

0212 343 72 64 numaraya faks ile gönderiniz.

 

(NOT: Bu formu doldurmadan Ocak-Haziran 2019 dönemi Katılım Paylarını ödemiş bulunan ortaklarımızın Katılım Payları Temmuz 2019’den itibaren alınmaya başlanacaktır.)

 

Sınırlı Sorumlu

Okur Çevre Kültür  İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,

Silivri – İSTANBUL

 

 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar sonucunda, 2019 yılı için aylık 50,- TL olmak üzere 12 aylık toplam 600,- TL olan Katılım Payımı aşağıdaki biçimde ödemek istiyorum.

Saygılarımla,

 

Adı ve Soyadı      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ev Adresi            : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

İş Adresi             : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon               : (Ev) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (İş) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

 

Cep Telefonu     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

e – posta              : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

İmza : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kooperatif katılım payı olan 12 aylık 600,- TL’yi ödeme biçiminizi işaretleyiniz.

__

__   T.İş Bankası Sirkeci Şb.TR79 0006 4000 0011 0470 7068 98 hesaba her ay havale edeceğim.

__

__   Katılım payının tamamı olan 600,- TL’yi banka hesabına havale ediyorum.

__

__   Kredi Kartı hesabından her ay 50,- TL tahsil edilmesini kabul ediyorum.

__

__   Kooperatif merkezine her ay elden teslim edeceğim.

 

Aşağıdaki bilgilere göre kredi kartı hesabına borç, kooperatif ile Türkiye İş Bankası A. Ş. Sirkeci Şubesi arasında belirlenmiş koşullar çerçevesinde 1047 706898 numaralı kooperatif hesabına alacak kaydedilmesini kabul ediyor ve bu konuda bankayı yetkili kılıyorum.

 

Banka Adı :

__                            __

__    Visa                __   Mastercard         SON KULLANMA TARİHİ : __ __ / __ __

 

KART NO :  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __

 

 

TARİH: ……./……../ 2019                                                    İMZA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2018 Genel Kurul Sonucu

                               KOOP – C

               S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 424932

Tel: 0533 769 73 99  Faks: 0212 343 72 64

e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

 

                                                                                                                                          İST.,   02. 07.2019

Değerli Ortaklarımız,                                                                                                     Sayı:   2038 / 2019

 

 

16 Haziran 2019, Pazar günü, kooperatifimizin başkanı Erdal Atabek’in Türkiye Cumhuriyetı’nın kuruluş ve bugünlere gelişindeki aşamalarını da içeren, birlik ve bütünlüğümüzün önemine değinen açılış konuşması ile başlayan toplantımıza 22 ortağımızın asaleten, 11 ortağımızın vekaleten olmak üzere 33 ortağımızın katılımı ile yapılan 2018 yılı 20. Olağan Genel Kurul Toplantımızda alınan kararların özeti aşağıdadır.

 1. Yönetim, Denetim Kurulu yazanakları ve 31.12.2018 tarihli bilanço ile 01.01–31.12.2018 dönemi gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş yönetim ve denetim kurulu yazanakları oyçokluğu, bilanço ve gelir-gider tablosu oybirliği ile onaylanmıştır.
 2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oyçokluğu ile aklanmıştır.
 3. 2019 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, İlhan Selçuk Kırevi’nin üzerinde kurulu bulunduğu belediyeye ait yeşil alanı arsamız ile takas etme usulu ile mülkiyetimize almak veya imar barışından yararlanarak Yapı Kayıt Belgelerini aldığımız İlhan Selçuk Kırevi ve Cumhuriyet Evleri Kültürevinin üzerinde kurulu bulunduğu yeşil alanların kullanılan kısımlarının mülkiyetimize dahil edilmesi konusundaki yasal mevzuatı takip etmek, bu konudaki araştırmaları sürdürmek, satın alma için gerekli girişimlerde bulunmak; menkul malların ve değerlerin alım satımını yapmak;  Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının aylık 50,- TL olmak üzere 2019 yılı için toplam 600,- TL olarak belirlenmesine; katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını gecikme faizi hesaplanmadan, bu konuda yetki verilen yönetim kuruluna sunacakları bir plan dahilinde ödemeleri oyçokluğu ile kabul edildi.
 4. Gündemin 7. maddesinde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
 5. Gündemin 8 ve 9. maddelerinde; II. Başkan Kemalettin Çelenk birlik ve bütünlüğümüzün devam etmesinin önemli olduğunu belirtti

 

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

 

                                                                                                  Şükran SONER             Erdal ATABEK

Sayman                         BAŞKAN

 

 

 

EK: Katılım Payı Taahhüt Belgesi (Arka Sayfada)

 

 

 

2018 Denetim Kurulu Raporu

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN

2018 YILI – 20. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

DENETİM KURULU RAPORU

(01.01.2018 – 31.12.2018)

 

 

S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2018 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek  aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

 

 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ
1.      Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ
1.      Kooperatifin 10 Haziran 2018 tarihindeki 2017 Yılı-19. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2.      Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2018 döneminde yapmış olduğu 15  toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3.      Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4.      Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5.      Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6.      Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7.      Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda, bazı yönetim kurulu toplantılarına katılım gerçekleştirilmiş, defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8.      Kooperatifin 2018 yılı 20. Olağan Genel Kurul Toplantısında sunulmak üzere 03 Mayıs 2019 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9.      Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 01.11.2009 tarihinden beri olduğu gibi 2018 yılında da kooperatifte müdür   çalıştırılmamış, müdürün görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulu üyeleri arasında paylaştırılmıştır.  Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi,  uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi istihdam edilen bir büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır.

 

 

 1. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 

 1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 2. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
 3. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete rastlanılmamıştır.
 4. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

 

Ç. DEFTER VE BELGELER

 

 1. Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları ile ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt ve pay defteri, demirbaş defteri ve gelen-giden evrak kayıt defteri kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
 3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları ile gelir-gider tabloları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
 4. Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ile 3. yönetim kurulu karar defterinin 2019 yılında kullanılmak üzere ara tasdiki Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış ve ara tasdik bilgileri şöyledir:

 

Yevmiye Defteri     Yönetim Kurulu Karar Defteri

                                                                              

Kapanış/Ara Tasdik Makamı        Beyoğlu 22. Noterliği        Beyoğlu 22. Noterliği

Kapanış/Ara Tasdik Tarihi                 16 Nisan 2019                     15 Ocak 2019

Kapanış/Ara Tasdik Numarası                  04747                                  00626

 

 1. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar, tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
 2. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan kasa tahsilat ve tediye makbuzları, fatura, yazar kasa fişleri, harcama dökümleri, ücret bordroları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

 

 1. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

 

 1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
 2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.
 3. 2017 yılına ait 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
 4. 12.2018 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar ve kredi kartları hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 451,50 TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 1.225,61 TL’nin, banka hesap kartonları ve defterleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası A.Ş. Sirkeci / İstanbul Şubesinde bulunan vadesiz hesaptaki 920,26 TL ve T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Osmanbey / İstanbul Şubesindeki vadesiz hesaptaki 305,35 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Kredi kartları adı altında görülen 4.450,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir. Menkul kıymetler adı altındaki ziraat portföy para piyasası fonunda bulunan 400.400 payın hesap kartonu üzerinde yapılan incelemede 7.105,10 TL tutarında olduğu tespit edilmiştir.
 5. Kooperatif alacaklarının % 100’nü oluşturan 134.550,- TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 95 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ve Ağustos 2018’den itibaren hızlanan ülkemizdeki ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
 6. Gelecek aylara ait giderler bölümünde yer alan 1.984,- TL’lık tutarın 990,- TL’si, İlhan Selçuk Kırevi’nin 01.01 – 16.09.2019 dönemine ait yangın ve hırsızlık sigortası primini, 994,- TL’lik kısmı ise Silivri Belediyesi’ne ait olan yeşil alanların 01.01.- 30.09.2019 dönemine ait kullanım giderini ifade etmektedir.
 7. Kooperatifin diğer borçlar/diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 778,08 TL, İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlık sigortasından doğan prim borcunun 5 taksitte ödenecek tutarını ifade etmektedir. Alınan sipariş avansları adı altında 2.295,- TL olarak görülen peşin alınan katılım payı, bir ortağımızın 2013 yılında istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir ortağa devretmesi sonucunda oluşan 2.220,- TL ile bir ortağımızın 2018 katılım payının tamamını yatırırken 75,- fazla yatırması nedeniyle oluşan toplam tutarı ifade etmektedir. Bu tutarlar, anılan iki ortağımızın ileri tarihlerdeki katılım payı borçlarını ödemesinde değerlendirilecektir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 1.205,55 TL; büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2018 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen 556,11 TL ile yine vadesi 2018 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen, alacaklısının sosyal güvenlik kurumu olduğu 649,44 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
 8. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2017 yılı 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
 9. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.
 10. Genel yönetim giderlerinin 2017 yılına ait 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 46.550,- TL olarak öngörülen personel ücreti yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 3,93 (% 3,93) oranında eksiği ile 44.720,36 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. Tahmini bütçede 33.000,- TL olarak öngörülen gayrımenkul ve demirbaş alımları kaleminden karşılanarak İmar Barışı kapsamında  yapı kullanma izin belgesi (iskan) yerine geçen Yapı Kayıt Belgeleri bedeli olarak usulune uygun biçimde İlhan Selçuk Kırevi için 5.973,60 TL, Cumhuriyet Evleri Kültürevi için 2.823,60 TL, toplam 8.797,20 TL ödenmiştir. Ödenen tutarlar, doğru bir şekilde ilgili sosyal tesislerin maliyetine dahil edilerek bilançoda yer alan binalar hesabında aktifleştirilmiş, bu nedenle gelir-gider tablosunda yer almamıştır.
 11. Kooperatifin 2018 faaliyetleri sonucunda toplam 44.720,36 TL genel yönetim giderine karşılık, 2.009,32 TL vadeli mevduat faiz gelirleri, 369,88 TL ziraat portföy para piyasası fon karı, 5.982,59 TL ortaklar gider fazlası payı karşılığı geliri ile 3.975,41 TL bağış gelirlerinden oluşan toplam 12.337,20 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2018 yılında kooperatifin 32.383,16 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
 12. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 4.278,63 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 311.198,04 TL öz kaynaklarından oluşan 315.476,67 TL tutarındaki kaynaklarını; % 8,84’ü, diğer deyişle 13.232,21 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan, 149.766,21 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 164.425,09 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 165.710,46 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen ve 2018 Ağustosundan itibaren etkinliğini artıran ülke ekonomik krizi nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

 

 1. SONUÇ

 

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2018 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2018 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2018 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir-gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

 

 

Düzenleme Tarihi: 06 Mayıs 2019

 
 DENETİM KURULU
        Turhan DİKMEN   

D.K. Üyesi

  Şükrü Mehmet GÜLEÇ

D.K. Üyesi

 

 

 

2018 Yönetim Kurulu Çalışma Yazanağı

KOOP-C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

 

 

 

 

 

 

 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

(01.01.2018 – 31.12.2018)

 

 

 

 

 

 

 

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 03 MAYIS 2019

TOPLANTI TARİHİ: 16 HAZİRAN 2019

 

CUMHURİYET MAHALLESİ

        İLHAN SELÇUK KIREVİ

Balaban Mahallesi (Çantaköy) Didim Sokağı No: 1, Silivri – İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

 1. GENEL BİLGİLER

 

A.1. Kuruluş Bilgileri:

 

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.

İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.

İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

 

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

 

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi

 

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

 

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

 

A.4. İletişim Bilgileri:

 

Adres  : Balaban Mah. (Çantaköy)  Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12  Silivri 34580  İSTANBUL

Telefon: 0212 746 59 89     GSM: 0533 769 73 99

e-posta :koop_c@yahoo.com           web: http://www.koop-c.org

 

 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

 

            B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

           

10 Haziran 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

 

Yönetim Kurulu Üyeleri                                                                Denetim Kurulu Üyeleri 

 

 1. Erdal ATABEK   BAŞKAN                                    1. Turhan DİKMEN
 2. Kemalettin ÇELENK     II. Başkan                                   2. Şükrü Mehmet GÜLEÇ
 3. Mehmet SÜER II. Başkan
 4. Ali Kadir KARAKÜÇÜK II. Başkan
 5. Şükran SONER                   Sayman
 6. Rafet AKALIN                   Genel Sekreter
 7. Selim KIRILMAZ              Üye
 8. Saadet ÇERTEZ                 Üye

9 . Ahmet Ülkü GÜLEÇ          Üye

 

 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine ise ücret ödemesi yapılmamıştır.

 

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

 

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çantaköy’deki (Balaban Mahallesi) kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2009 yılından 2017 yılına kadar olduğu gibi 2018 yılında da kooperatifimizde müdür çalıştırılmasına gerek görülmemiş, bir müdürün üstlenebileceği görev, yetki ve sorumluluklar yönetim kurulu üyelerinin arasında paylaştırılmıştır..

Kooperatifimizin büro işlerinin görülmesinde devamlı olarak çalıştırılan büro personelinin 01.01 – 31.12.2018 döneminde kooperatifimize brüt maliyeti 29.129,08 TL, asgari geçim indirimi dahil kendisine ödenen net ücret toplamı ise 20.329,69 TL’dır.

Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki, kontrol ve uygulamasında gerçekleştirilmiştir.

 

            B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

            Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 130.070,- TL olan ödenmemiş katılım payı ile dönem içinde alınması öngörülen 36.000,- TL katılım payı toplamından tahsil edilen tutar 29.645,- TL’dir. 3.450,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri; 2.379,20 TL faiz, 3.975,41 TL bağış, gelirleri olmak üzere toplam 6.354,61 TL olarak 2.904,61 TL fazlasıyla; öngörülemeyen ortaklar gider fazlası karşılığı geliri 5.982,59 TL ile birlikte toplam 12.337,20 TL gelir gerçekleşmiştir.

46.550,- TL olarak tahmin edilen Personel Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri  toplamı 1.829,64 TL eksiği, diğer deyişle % 3,93 eksiği ile 44.720,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

33.000,- TL olarak tahmin edilen gayrimenkul ve demirbaş alımları kapsamında; yeşil alan üzerinde kurulu bulunan sosyal tesislerimiz İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevi için kamuoyunda “ İmar Barışı “ olarak adlandırılan yasadan yararlanılarak yapı kullanma izin belgesi (iskan) niteliğinde sayılan“ Yapı Kayıt Belgesi “ bedeli olarak 8.797,20 TL ödenmesi ile  24.202,80 TL eksik olarak gerçekleşmiştir.

129.361,55 TL olarak tahmin edilen çevre, inşaat yatırımları ve projeler kaleminde ise herhangi bir gerçekleşme olmamış, diğer bir deyişle bu kaleme ait bir gider yapılmamıştır.

 

B.4. 2018 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

            2018 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

            B.4.1.  KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

 

10 Haziran 2018, Pazar  : “ Cumhuriyet Mahallesinin Dünü, Bugünü ve Yarını ”

                                              konulu söyleşi ve slayt gösterisi,

                                              Konuşmacı            :  Dr. Erdal ATABEK, Kooperatif  Başkanı

Gösteri                   :  Ali Kadir KARAKÜÇÜK, Koop. YK Üyesi

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi

 

  B.4.2.  KUTLAMALAR, DİĞER KÜLTÜR VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama, vefat durumlarında cenazeye katılım, çelenk bağışında bulunma ve başsağlığı, kaza geçirmeleri durumunda geçmiş olsun e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ilan verilmesi, kış döneminde İlhan Selçuk Kırevi’nde sinema filmleri gösteriminin düzenlenmesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhuriyet Gazetesi’ne ilan verilmesi.

 

            B.4.3. YATIRIMLAR KOMİTESİ ve ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Kooperatifimizin mülkiyetinde bulunan arsalar ve faaliyet alanına giren konularda   gerçekleştirilebilecek çalışmaları programlamak ve uygulamaya koyabilmek amacıyla Erdal Atabek, Kemalettin Çelenk, Şükran Soner, Mehmet Süer, Ali Kadir Karaküçük ve Saadet Çertez’den oluşan Yatırımlar Komitesi kurulmuştur. Bu komite, kooperatif genel sekreteri Rafet Akalın ile birlikte 24.07.2018 tarihinde Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ı ziyaret ederek arsaların değerlendirilmesi ile İlhan Selçuk Kırevi arsasının takas yöntemiyle mülkiyetinin edinilmesi ve ana caddelerin asfaltlanması konularında görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sonucunda arsalarımızda lavanta çiçeği yetiştirilebileceği gündeme gelmiş, daha ayrıntılı bilgi için yatırımlar komitesi ile birlikte birkaç mahalle sakini 25.09.2018 tarihinde belediyenin Gümüşyaka’da bulunan Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi – Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü ziyaret ederek gerekli bilgileri edinmiş olup, anılan konulardaki çalışmalarımız 2019 yılında da devam edecektir.Aynı gün belediye başkan yardımcısı ile de görüşülerek yeşil alanda kurulu bulunan sosyal tesislerimiz için yapı   kayıt belgelerinin alınabilmesi hakkında olumlu görüş ve destek alınmıştır.   

Silivri Belediye Başkanlığı ve ilgili üst yönetimi birimleri ile kurulan sürekli iletişim, mahalle sorunlarının kimilerinin çözülmesinde etkili olmuştur.. Bunlara örnek olarak; yeşil alan ve sokakların otlardan temizlenmesi ve yollarının düzenlenmesi ile süs bitkilerinin budanması, çocuk oyun alanlarının temizliği ve düzenlenmesi gösterilebilir.

 

            B.4.4. SOSYAL TESİSLERİMİZE YAPI KAYIT BELGESİ ALINMASI ve DİĞER ÇALIŞMALAR

 1. Ortaklarımız ile ortak olmayan mahalle sakinlerine inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı ruhsatı süre uzatımı, yapı kullanım (iskan) belgesi, tapu işlemleri ve imar barışı konularında danışmanlık ve destek hizmeti verilmesi.
 2. Finansal ve ekonomik sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
 3. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanların kullanımına devam edebilmek amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.10.2018 – 30.09.2019 dönemi için anlaşmaya varılması. Her iki sosyal tesisimiz için İmar Barışı Kanunu uyarınca yapı kullanma izin belgesi (iskan) yerine geçen “ Yapı Kayıt Belgesi “ alınması. (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürütme yetkisinde bulunan ilgili kanuna göre, 300’er metre kareden oluşan arsaları rayiç bedelle kooperatifimizin satın alma hakkı bulunmaktadır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde yapmış olduğumuz araştırma sonucunda İmar Barışı 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmış bulunduğundan satın almalar konusunda henüz bir mevzuatın yayımlanmamış olduğu öğrenilmiş olup, bu konuda takip ve araştırmalara devam edilmektedir)
 1. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

            C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

            Kooperatifimizin 31.12.2018 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, menkul kıymet olarak ziraat portföy para piyasası fonu, ortaklardan alacaklar ve gelecek aylara ait yangın-hırsızlık sigortası ile yeşil alan kullanım giderlerinden oluşan dönen varlıklarının tutarı 149.766,21 TL; verilen depozito ve teminatlar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlardan oluşan duran varlıklarının toplamı 165.710,46 TL olmak üzere toplam varlıkları 315.476,67 TL’dir.

Diğer borçlar, peşin alınan katılım payları, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerinden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 4.278,63 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem net gider fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 311.198,04 TL olmak üzere varlıklarının oluşumunu sağlayan kaynaklarının toplamı 315.476,67 TL’dir.

01.01.2018 – 31.12.2018 dönemini içeren gelir-gider tablosunda ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, ziraat portföy para piyasası fonu karı, ortaklar gider fazlası payı karşılığı geliri ve bağış gelirlerinden oluşan gelirler toplamı 12.337,20 TL; personel ücret ve giderleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderlerinden oluşan giderler toplamı 44.720,36 TL olmak üzere 2018 yılı net gider fazlası 32.383,16 TL’dir.

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri,  Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

 • Yevmiye Defteri: 15 Aralık 2017 tarih ve 06018 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. 16 Nisan 2019 tarih ve 04747 numaralı Beyoğlu 22. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Defter-i Kebir  : 15 Aralık 2017 tarih ve 06019 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Envanter ve Bilanço Defteri: 15 Aralık 2017 tarih ve 06020 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
 • Ortaklar Kayıt ve Pay Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Ortaklar Kayıt ve Pay Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. 2014 yılında kullanıma devam etmek üzere 16 Ocak 2014 tarih ve 00513 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki. 2015 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2015 tarih ve 00413 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki, 2016 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2016 tarih ve 00353 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin ara tasdiki ve dolması nedeniyle 60. sayfada 27 Ocak 2017 tarih ve 00388 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 3: 2017 yılında kullanılmak üzere 06 Aralık 2016 tarih ve 06391 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin açılış tasdiki; 2018 yılında kullanmaya devam etmek üzere 23 Ocak 2018 tarih ve 01175 numaralı Beyoğlu 22. Noterliğinin ara tasdiki; 2019 yılında kullanmaya devam etmek üzere 15 Ocak 2019 tarih ve 00626 numaralı Beyoğlu 22. Noterliğinin ara tasdiki.
 • Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri: Kooperatifimizin kuruluşundan itibaren tutulmakta olup, noter tasdikine tabi değildir.

 

C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

Büro personelimizin brüt ücreti üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadeleri 2019 yılı Ocak ayı olan ve vadesinde vergi dairesine ödenen borcumuz 556,11 TL, büro personelimizin SGK primi olarak sosyal güvenlik kurumuna vadesinde ödenen borcumuz 649,44 TL’dir.

İstifa eden iki ortağımızın, sermaye ve katılım payından oluşan birikimini bir diğer ortağımıza devretmesini ifade eden peşin alınan katılım payı tutarı 2.295,- TL, devralan ortaklarımızın ileri tarihlerde oluşacak katılım payı borçlarına mahsup edilecektir.

Diğer çeşitli borçlar kaleminde yer alan 778,08 TL, İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlığa karşı sigortalanmasından doğan ve 5 taksitte ödenecek olan sigorta prim borcudur.

 

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

 

             Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:

 

             2017 Yılı – 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı (10 Haziran 2018) itibariyle  96 kişi olan ortak sayımız; 2018 Yılı – 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı (16 Haziran 2019) itibariyle 95 kişidir.

Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

            Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:    

2017 Yılı – 19. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince ortak başına katılım payı tutarı Ocak – Haziran 2018 döneminde aylık 25,- TL, Temmuz – Aralık 2018 döneminde aylık 50,- TL olmak üzere yıllık 450,- TL olarak belirlenmiştir (Ancak, önceki yıllarda, 01 Nisan – 31 Mart arasında olan yıllık dönem, anılan toplantıda takvim esasına dönüştürülerek 01 Ocak – 31 Aralık olarak belirlendiğinden ve 2018 Ocak, Şubat, Mart aylarının toplam 75,- TL katılım payı 2017 yılında tahakkuk ettirilmiş bulunduğundan ortak başına yıllık katılım payı 75,- TL tutarında eksik biçimde 375,- TL olarak tahakkuk ettirilmiştir). Buna göre, ortaklarımızdan 2018 yılında yapılan katılım payı tahsilatı toplamı 29.645,- TL olmuştur.

Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 134.550,- TL’dir. Tutarın yüksekliği, 2018 Ağustos ayından itibaren ülke ekonomik krizinin yoğunlaşması nedeniyle ortaklarımızın aktifleşme ve ödemelerini yapmakta zorlanmasından kaynaklanmaktadır.

 

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

                

2018 yılında herhangi bir hisse devri gerçekleşmemiştir.

 

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

           

               Yaşamını yitiren bir ortağımızın varisleri, ortaklığı devam ettirme haklarını kullanmayarak sermaye payı ve katılım payı toplamından oluşan akçal birikimlerini kooperatifimize hibe etmişlerdir. Buna göre, toplam 7.270,- TL olan birikimlerinin 4.932,59 TL’si ortaklar gider fazlası payı karşılığı geliri, 2.337,41 TL’sı ise bağış olarak kooperatifimize gelir kaydedilmiştir.

Ayrıca, yaklaşık 10 yıl önce istifa eden fakat iletişimsizlikten alacağı ödenemeyen ortağımıza ait 1.050,- TL, yönetim kurulu kararıyla ortaklar gider fazlası payı karşılığı geliri olarak kooperatifimize gelir kaydedilmiştir.

 

 1. HUKUKİ FAALİYETLER:

 

Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

 

  Erdal ATABEK      Kemalettin ÇELENK       Mehmet SÜER     Ali Kadir KARAKÜÇÜK    

        BAŞKAN                     II. Başkan                      II. Başkan                        II. Başkan

 

 

 

 

 

 

          Şükran SONER       Rafet AKALIN        Selim KIRILMAZ         Saadet ÇERTEZ

Sayman                Genel sekreter                Y.K. Üyesi                     Y.K. Üyesi

 

 

 

 

 

                                                Ahmet Ülkü GÜLEÇ

Y.K. Üyesi