2019 Katılım Payı Formu

Bu formu doldurarak lütfen 19.07.2019 tarihine kadar koop_c@yahoo.com adresimize e-posta ile veya

0212 343 72 64 numaraya faks ile gönderiniz.

 

(NOT: Bu formu doldurmadan Ocak-Haziran 2019 dönemi Katılım Paylarını ödemiş bulunan ortaklarımızın Katılım Payları Temmuz 2019’den itibaren alınmaya başlanacaktır.)

 

Sınırlı Sorumlu

Okur Çevre Kültür  İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,

Silivri – İSTANBUL

 

  1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar sonucunda, 2019 yılı için aylık 50,- TL olmak üzere 12 aylık toplam 600,- TL olan Katılım Payımı aşağıdaki biçimde ödemek istiyorum.

Saygılarımla,

 

Adı ve Soyadı      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ev Adresi            : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

İş Adresi             : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon               : (Ev) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (İş) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

 

Cep Telefonu     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

e – posta              : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

İmza : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kooperatif katılım payı olan 12 aylık 600,- TL’yi ödeme biçiminizi işaretleyiniz.

__

__   T.İş Bankası Sirkeci Şb.TR79 0006 4000 0011 0470 7068 98 hesaba her ay havale edeceğim.

__

__   Katılım payının tamamı olan 600,- TL’yi banka hesabına havale ediyorum.

__

__   Kredi Kartı hesabından her ay 50,- TL tahsil edilmesini kabul ediyorum.

__

__   Kooperatif merkezine her ay elden teslim edeceğim.

 

Aşağıdaki bilgilere göre kredi kartı hesabına borç, kooperatif ile Türkiye İş Bankası A. Ş. Sirkeci Şubesi arasında belirlenmiş koşullar çerçevesinde 1047 706898 numaralı kooperatif hesabına alacak kaydedilmesini kabul ediyor ve bu konuda bankayı yetkili kılıyorum.

 

Banka Adı :

__                            __

__    Visa                __   Mastercard         SON KULLANMA TARİHİ : __ __ / __ __

 

KART NO :  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __

 

 

TARİH: ……./……../ 2019                                                    İMZA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2018 Genel Kurul Sonucu

                               KOOP – C

               S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 424932

Tel: 0533 769 73 99  Faks: 0212 343 72 64

e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

 

                                                                                                                                          İST.,   02. 07.2019

Değerli Ortaklarımız,                                                                                                     Sayı:   2038 / 2019

 

 

16 Haziran 2019, Pazar günü, kooperatifimizin başkanı Erdal Atabek’in Türkiye Cumhuriyetı’nın kuruluş ve bugünlere gelişindeki aşamalarını da içeren, birlik ve bütünlüğümüzün önemine değinen açılış konuşması ile başlayan toplantımıza 22 ortağımızın asaleten, 11 ortağımızın vekaleten olmak üzere 33 ortağımızın katılımı ile yapılan 2018 yılı 20. Olağan Genel Kurul Toplantımızda alınan kararların özeti aşağıdadır.

  1. Yönetim, Denetim Kurulu yazanakları ve 31.12.2018 tarihli bilanço ile 01.01–31.12.2018 dönemi gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş yönetim ve denetim kurulu yazanakları oyçokluğu, bilanço ve gelir-gider tablosu oybirliği ile onaylanmıştır.
  2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oyçokluğu ile aklanmıştır.
  3. 2019 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, İlhan Selçuk Kırevi’nin üzerinde kurulu bulunduğu belediyeye ait yeşil alanı arsamız ile takas etme usulu ile mülkiyetimize almak veya imar barışından yararlanarak Yapı Kayıt Belgelerini aldığımız İlhan Selçuk Kırevi ve Cumhuriyet Evleri Kültürevinin üzerinde kurulu bulunduğu yeşil alanların kullanılan kısımlarının mülkiyetimize dahil edilmesi konusundaki yasal mevzuatı takip etmek, bu konudaki araştırmaları sürdürmek, satın alma için gerekli girişimlerde bulunmak; menkul malların ve değerlerin alım satımını yapmak;  Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının aylık 50,- TL olmak üzere 2019 yılı için toplam 600,- TL olarak belirlenmesine; katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını gecikme faizi hesaplanmadan, bu konuda yetki verilen yönetim kuruluna sunacakları bir plan dahilinde ödemeleri oyçokluğu ile kabul edildi.
  4. Gündemin 7. maddesinde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
  5. Gündemin 8 ve 9. maddelerinde; II. Başkan Kemalettin Çelenk birlik ve bütünlüğümüzün devam etmesinin önemli olduğunu belirtti

 

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

 

                                                                                                  Şükran SONER             Erdal ATABEK

Sayman                         BAŞKAN

 

 

 

EK: Katılım Payı Taahhüt Belgesi (Arka Sayfada)