2018 Katılım Payı Formu

Bu formu doldurarak lütfen 23.07.2018 tarihine kadar koop_c@yahoo.com adresimize e-posta ile veya 0212 343 72 64 numaraya faks ile gönderiniz.

(NOT: Bu formu doldurmadan Ocak-Haziran 2018 dönemi Katılım Paylarını ödemiş bulunan ortaklarımızın Katılım Payları Temmuz 2018’den itibaren alınmaya başlanacaktır.)

 

Sınırlı Sorumlu

Okur Çevre Kültür  İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,

Silivri – İSTANBUL

 

  1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar sonucunda, Ocak-Haziran 2018 döneminde aylık 25,- TL, Temmuz–Aralık 2018 döneminde aylık 50,- TL olmak üzere 12 aylık toplam 450,- TL olan Katılım Payımı aşağıdaki biçimde ödemek istiyorum.

Saygılarımla,

 

Adı ve Soyadı      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ev Adresi            : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

İş Adresi             : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon               : (Ev) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (İş) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

 

Cep Telefonu     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

e – posta              : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

İmza : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kooperatif katılım payı olan 12 aylık 450,- TL’yi ödeme biçiminizi işaretleyiniz.

__

__   T.İş Bankası Sirkeci Şb.TR79 0006 4000 0011 0470 7068 98 hesaba her ay havale edeceğim.

__

__   Katılım payının tamamı olan 450,- TL’yi banka hesabına havale ediyorum.

__

__   Kredi Kartı hesabından her ay 50,- TL tahsil edilmesini kabul ediyorum.

__

__   Kooperatif merkezine her ay elden teslim edeceğim.

 

Aşağıdaki bilgilere göre kredi kartı hesabına borç, kooperatif ile Türkiye İş Bankası A. Ş. Sirkeci Şubesi arasında belirlenmiş koşullar çerçevesinde 1047 706898 numaralı kooperatif hesabına alacak kaydedilmesini kabul ediyor ve bu konuda bankayı yetkili kılıyorum.

 

Banka Adı :

__                            __

__    Visa                __   Mastercard         SON KULLANMA TARİHİ : __ __ / __ __

 

KART NO :  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __

 

 

TARİH: ……./……../ 2018                                                    İMZA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reklamlar

2017 Genel Kurul Sonucu

KOOP – C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı

Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL

Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 424932

Tel: 0533 769 73 99  Faks: 0212 343 72 64

e-posta: koop_c@yahoo.com  web: koop-c.org

 

                                                                                                               İST.,   12. 07.2018

Değerli Ortaklarımız,                                                                    Sayı:   1996 / 2018

 

10 Haziran 2018, Pazar günü, Cumhuriyet Mahallesi ile kooperatifimizin kuruluş ve gelişmeleri hakkında yönetim kurulu üyemiz Ali Kadir Karaküçük’ün kooperatifimizin başkanı Erdal Atabek ile yaptığı söyleşinin slayt gösterisi ile birlikte; 21 ortağımızın asaleten, 10 ortağımızın vekaleten olmak üzere 31 ortağımızın katılımı ile gerçekleştirilen 2017 yılı 19. Olağan Genel Kurul Toplantımızda alınan kararların özeti aşağıdadır.

  1. Yönetim, Denetim Kurulu yazanakları ve 31.12.2017 tarihli bilanço ile 01.01–31.12.2017 dönemi gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve  oybirliği ile onaylanmıştır.
  2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliği ile aklanmıştır.
  3. 2018 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, İlhan Selçuk Kırevi’nin üzerinde kurulu bulunduğu belediyeye ait yeşil alanı arsamız ile takas etme usulu ile mülkiyetimize almak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının 2018 yılı için toplam 450,- TL olarak belirlenmesine; bu tutarın, Ocak-Haziran döneminde aylık 25,-TL, Temmuz-Aralık döneminde ise aylık 50,- TL olarak toplanmasına; katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını gecikme faizi hesaplanmadan bir plan dahilinde ödemeleri oybirliği ile (iş izlencesi 1 karşı oyla oyçokluğuyla) kabul edildi.
  4. Gündemin 7 ve 8. maddeleri gereğince; Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulunun 9 asil 9 yedek üyeden oluşmasına ve kendilerine huzur hakkı ödenmemesine, Denetim Kurulunun 2 asil 2 yedek üyeden oluşmasına ve kendilerine ücret ödenmemesine; Yönetim Kurulu asil üyelerinin Erdal Atabek, Kemalettin Çelenk, Şükran Soner, Rafet Akalın, Mehmet Süer, Selim Kırılmaz, Ali Kadir Karaküçük, Saadet Çertez, Ahmet Ülkü Güleç; yedek üyelerinin Özden Gönül, Erdinç Ünal, Nevzat Yıldıran, Kezban Yıldıran, Ahmet Yılmaz, Kültigin Osman Biber, Nuran Gülendam, Ahmet Serdar Aral, Bahar Ödül; Denetim Kurulu asil üyelerinin Turhan Dikmen, Şükrü Mehmet Güleç; yedek üyelerinin Hatice Kalaycı, Yılmaz Türe olmasına oybirliğiyle karar verildi.
  5. Gündemin 9. dilekler ve öneriler maddesinde; tasarruf tedbirlerinin düşünülmesi, ödemelerini geciktiren ortaklarımızla daha sıkı iletişim kurulması, kalkınma ve yatırım grubu kurulması konuları öneriler olarak dile getirildi.

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

 

                                                                    Şükran SONER             Erdal ATABEK

Sayman                         BAŞKAN

 

 

 

 

EK: Katılım Payı Taahhüt Belgesi (Arka Sayfada)