2012 Yönetim Kurulu Çalışma Yazanağı

KOOP-C

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI

(01.01.2012 – 31.12.2012)

 

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 16 NİSAN 2013

TOPLANTI TARİHİ: 09 HAZİRAN 2013

 

CUMHURİYET MAHALLESİ

        İLHAN SELÇUK KIREVİ

Balaban Mahallesi (Çantaköy), Silivri – İSTANBUL

 

 

 

 

KOOP – C  2013

 

 

 

Cumhuriyet Mahallemizin

Ortakları, Dostlarımız;

Ortak Yaşamı Paylaşan Yol Arkadaşlarımız;

 

 

            Bugün, 2013 yılının olağanüstü koşullarını yaşıyoruz.

Bu yerleşkelerimiz, Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz 1999 yılında proje olarak yaşama geçtiği tarihten bugüne kadar 14 yıl geçti.

İlk kurucu başkanımız İlhan Selçuk, başından aramızdan ayrılıncaya kadar bu yerleşkemizi bir sembol olarak gördü ve bizlere emanet etti.

Bu topraklar, bu yapılar, bu ağaçlar, bu yollar, buradaki yaşam, buradaki çalışmalar hepimizin ortak kültürüdür, hepimizin ortak görevidir.

Bugün, buradan geleceğimize bakıyoruz.

Burada soluk alıp verdiğimiz hava, ekip diktiğimiz toprak, akıp kullandığımız su, birlikte yaşadığımız hayvanlarımızla doğa bizlere emanettir.

Bu emaneti, bu doğayı koruyarak ortak yaşamımız yapmak görevimizdir.

Bu görevleri yapabilmek için büyük kutsal emanetimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve onu yükseltmek temel görevimizdir.

Burada yaşayabilmemiz, özgürlüğümüz, geleceğimizi kurabilmemiz, güvencemiz, ideallerimiz bu kutsal emanete, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmamız ve onu yükseltmemizle gerçek olabilecektir.

Hepimiz bu kutsal görevin bilinçli sahipleriyiz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu izleyecek olan bizler, ülkemizin nereye götürüldüğünü bilerek, görerek her zamankinden daha dikkatli, daha çalışkan, daha birbirimizle ortak çalışmak zorundayız.

Bu genel kurulumuzu bu durumu dikkatinize sunarak açıyoruz.

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz…

 

 

Dr. Erdal ATABEK

BAŞKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. GENEL BİLGİLER

 

A.1. Kuruluş Bilgileri:

 

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör tarafından olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.

İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.

İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

 

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

 

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

 

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

 

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

 

A.4. İletişim Bilgileri:

 

Adres  : Balaban Mah. (Çantaköy)  Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12  Silivri 34580  İSTANBUL

Telefon: 0212 746 59 89     GSM: 0533 769 73 99

e-posta :koop_c@yahoo.com           web: http://www.koop-c.org

 

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

 

            B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

           

03 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

 

Yönetim Kurulu üyeleri                                                                Denetim Kurulu Üyeleri 

1. Erdal ATABEK                  BAŞKAN                                     1. Bülent YENER

2. Nevzat YILDIRAN              II. Başkan                                     2. Kadir Aydın ERGİL

3. Kemalettin ÇELENK          II. Başkan

4. Mehmet SÜER                    II. Başkan

5.  Şükran SONER                   Sayman

6.  Rafet AKALIN                   Genel Sekreter

7.  Selim KIRILMAZ              Üye

8.  Turhan DİKMEN               Üye

9 . Hasan BAŞ                         Üye

 

            Bu Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. Yine anılan karar gereğince Denetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık brüt 59,28 TL, net 50,00 TL olmak üzere 01.01-31.12.2012 döneminde toplam brüt 1.422,72 TL, net olarak ise 1.200,00 TL ücret ödenmiştir.

 

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

 

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çanta’daki kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010 yılında olduğu gibi 2011 ve 2012 yılında da kooperatifimizde müdür ve 26.03.2012 tarihine kadar devamlı bir personel çalıştırılmaması uygulamasına gidilmiştir. 26.03.2012 tarihinden itibaren ise tasarruf tedbirlerimizin   olumlu sonuçları büro işlerinin görülmesinde devamlı bir personel çalıştırmamıza olanak sağlamıştır. Büro ve benzeri işler için 26.03.2013 tarihine kadar muhtelif kişilere brüt 2.800,- TL, net olarak ise 2.520,- TL; devamlı çalıştırılan büro personeline ise 26.03 – 31.12.2012 döneminde brüt 12.130,48 TL, net olarak asgari geçim indirimi dahil 8.290,92 TL ücret ödemesi yapılmıştır.

Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde gerçekleştirilmiştir.

 

            B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

 

            Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 6.000,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle  % 35 eksiği ile 3.861,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

45.250,- TL olarak tahmin edilen Personel-Denetçi Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri  toplamı % 1,32 fazlası ile 45.849,53 TL olarak gerçekleşmiştir..

 

B.4. 2012 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

 

            2012 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

            B.4.1.  KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

 

1. 01 Temmuz 2012, Pazar: “İLHAN SELÇUK ile YAŞAMAK ve CUMHURİYET KÜLTÜRÜNÜ

YAŞATMAK”

Kurucu Başkanımız İlhan Selçuk hakkında anılar, duygu ve

düşüncelerin katılımcılar tarafından anlatıldığı, İlhan Selçuk

.                                             belgeselinin gösterildiği toplantı.

Açış Konuşması: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Konuşmacı: Orhan KARAVELİ, Yazar

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

2. 29 Temmuz 2012, Pazar: “LAİK HUKUK, LAİK EĞİTİM” konulu söyleşi.

Sunuş: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Konuşmacı: Hüseyin ÖZBEK, İstanbul Barosu Genel Sekreteri

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

3. 02 Eylül 2012, Pazar     : “SAVAŞ ve BARIŞ” konulu söyleşi.

İlan edilen konuşmacı CHP Parti Meclisi üyesi İnci BEŞPINAR mazereti

nedeniyle katılamadığından Başkan Dr. Erdal ATABEK, ortaklarımızdan

Doç. Dr. Erdinç ÜNAL ve yazar Orhan KARAVELİ  arasında

gerçekleştirilen söyleşi.

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

.

 

            B.4.2. MAHALLE SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER

 

1. 13 Mayıs 2012, Pazar:    “YÖNETİM KURULU – MAHALLE SAKİNLERİ TOPLANTISI”

Mahalle sorunları ile hırsızlığa karşı kamera sisteminin kurulması

konusunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi, mahalle sakinleri ile

ortaklarımızın öneri ve eleştirilerinin alınması.

Yöneten: Başkan Dr. Erdal ATABEK

Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

 

            B.4.3.  KUTLAMALAR VE DİĞER KÜLTÜR ÇALIŞMALARI

 

23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi.

03 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılan ortaklarımıza; Server Tanilli’nin “Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz”, Stephane Hessel’in “Öfkelenin” ve “Kayıtsız Kalmayın, Mücadeleye Katılın” isimli kitaplarının dağıtılması.

 

            B.4.4. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

 

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın mahalle sorunlarını dinlemesi amacıyla 24.10.2011 tarihinde İlhan Selçuk Kırevi’nde yaptığı toplantıda, kendisine ve belediye üst yönetimine mahalle sorunlarımızın anlatılması. Bunun sonucunda; Mustafa Kemal Caddesi, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması. Kimi yeşil alan ve sokakların temizliğinin sağlanması.

 

            B.4.5. DİĞER ÇALIŞMALAR

 1. Ortaklarımız ile ortak olmayanlara inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, ruhsat uzatımı ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
 2. Mali sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
 3. Kooperatifimizin faaliyetlerinin dijital arşivinin oluşturulması amacıyla iki adet harici disk alımı.
 4. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanları kullanabilmemiz amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.11.2012 – 31.10.2013 dönemi için anlaşmaya varılması.

 

C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

 

            C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

 

            Kooperatifimizin 31.12.2012 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar, verilen çekler ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, menkul kıymetler, diğer alacaklar, stoklar ve gelecek aylara ait giderlerden oluşan dönen varlıklarının tutarı 247.334,19 TL; ticari alacaklar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlar ile elden çıkarılacak duran varlıkları içeren maddi duran varlıklardan oluşan duran varlıklarının toplamı 153.924,60 TL olmak üzere toplam varlıkları 401.258,79 TL’dir.

Ticari borçlar, diğer borçlar, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 1.766,23 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem gelir fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 399.492,56 TL olmak üzere kaynaklarının toplamı 401.258,79 TL’dir.

01.01.2012 – 31.12.2012 dönemini içeren gelir-gider farkı hesabında ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, B tipi likit fon satış karları ve faiz gelirleri ile bağış gelirlerinden oluşan gelirler toplamı 3.861,60 TL; personel ücret ve giderleri, denetim kurulu ücretleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderleri ve muhtelif giderlerden oluşan giderler toplamı 45.849,53 TL olmak üzere 2012 yılı net gider fazlası 41.987,93 TL’dir.

 

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri,  Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

 

 • Yevmiye Defteri: 15 Aralık 2011 tarih ve 14431 numaralı Silivri 1. Noterliğinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02692 numaralı Silivri 1. Noterliğinin kapanış tasdiki.
 • Defter-i Kebir    : 15 Aralık 2011 tarih ve 14433 numaralı Silivri 1. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Envanter ve Bilanço Defteri: 15 Aralık 2011 tarih ve 14432 numaralı Silivri  1. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
 • Ortaklar Kayıt Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Ortaklar Kayıt Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki.
 • Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
 • Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.

 

 C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

  Gazete ilan gideri olarak satıcılara ödenecek borcumuz 118,- TL’dir.

  Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Dışarıya yaptırılan büro vb

nitelikteki iş ve işlemler nedeniyle muhtelif kişilere yapılan ödemeler ile büro personelimize ödenen brüt ücret üzerinden yanı sıra denetçilere yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadesi 2013 yılı Ocak ayı olan vergi dairesine ödenecek borcumuz 241,71 TL, sosyal güvenlik kurumuna ödenecek borcumuz 356,52 TL’dir.

Önceki yıllarda istifa eden fakat iletişimsizlik nedeniyle ödeme yapılamayan bir kişiye iade edilecek olan katılım ve sermaye payı toplamı ise 1.050,- TL’dir.

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:

 

               Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:

 

               31.12.2011 tarihi itibariyle 112 kişi olan ortak sayımız; 2012 Şubat ayında bir ortağımızın akçal birikimlerinin bir diğer ortağımıza devri ile 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı itibariyle 111 kişidir. 2012 yılında,  2010 yılı Olağan Genel Kurulu’nda ortaklık bağı sona erdirilen bir kişinin talebi ve taahhüdü ile ortaklık bağının yeniden kurulması ve bir yeni ortaklık kaydı sonucunda 31.12.2012 tarihi itibariyle ortak sayımız 113 kişidir. 2013 Mart ayında bir ortağımızın akçal birikimlerini ortaklarımızdan birine aktararak ayrılması sonucunda mevcut ortak sayımız 112 kişi olmuştur.

Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

    Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:     

Bilindiği gibi 2010 yılında yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurulumuz ile 2010 ve 2011 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantılarımızda ödemeleri eksik kalmış olan ortaklarımızı aktifleştirebilmek amacıyla Katılım Payı tutarının kişi başına aylık 25,- TL, yıllık ise 300,- TL olarak toplanılmasına   kararı verilmişti. 2011 yılında, 9 ortağımızın aktif hale gelmesi ve 2010 Olağan Genel  Kurulunda ortaklık bağları sona erdirilen 61 kişiden 7 kişinin yeniden ortaklık bağlarının kurulması talebinin yönetim kurulunca uygun görülmesi sonucunda 2011 yılında muhtelif katılım payı tutarını taahhüt ederek ödeyen ortaklarımızdan yapılan tahsilat tutarı 45.809,50 TL olarak gerçekleşmişti. 2012 yılında ise ortaklık bağı sona erdirilen bir ortağımızın ortaklığının uygun görülerek tekrar başlatılması, bir yeni ortağımızın kaydı ve aktif olmayan ortaklarımızın aktifleşme niyetlerini bildirmeleri sonucunda tahsilat tutarımız, 2011 yılına göre 306,- TL artışla 46.115,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 186.573,38 TL’dir.

Aktif duruma gelecek ortak sayısı ile katılım payı tahsilatındaki artışın 2013 yılında devam edeceğini düşünüyoruz.

 

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

 

                 2012 yılında bir ortağımızın Sermaye ve Katılım Payı birikimi, hisse devri olmaksızın bir diğer ortağımıza aktarılmıştır.

 

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

 

                 2012 yılında bir ortağımızın birikimleri bir diğer ortağımıza aktarıldığından herhangi bir istifa ödemesi yapılmamıştır. Ancak, önceki yıllarda istifa eden ortaklarımızdan birinin birikimi iletişimsizlik nedeniyle kendisine ödenemediğinden alacağı olan Sermaye ve Katılım Payı toplamı 1.050,- TL  kendisine ödenmek üzere 2012 yılından 2013 yılına aktarılmıştır..

 

D. HUKUKİ FAALİYETLER:

 

                   Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

 

 

        Erdal ATABEK        Nevzat YILDIRAN        Kemalettin ÇELENK        Mehmet SÜER        

             BAŞKAN                     II. Başkan                            II. Başkan                        II. Başkan

 

 

 

 

 

 

 

Şükran SONER       Rafet AKALIN       Selim KIRILMAZ       Turhan DİKMEN        Hasan BAŞ

Sayman                 Genel Sekreter                 Y.K. Üyesi                       Y.K. Üyesi              Y.K. Üyesi

 

 

 

 

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s