SGK Sigorta Prim ve Cezalarının Yapılandırılması

Değerli Ortaklarımız ve Cumhuriyet Mahallesi Sakinleri,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta primi ve bu prime ait gecikme cezası, gecikme zammı ile idari para cezası borçlarının, 31.12.2014 tarihine kadar Silivri Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü’ne müracaat edilerek peşin veya taksitli ödenmesi olanağı bulunmaktadır.

Buna göre;

  1. Mahallemizdeki özel konut inşaatınız nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta primi ve ceza borçlarınızı,
  2. Konut inşaatınızın kaba kısmını (yaklaşık % 48’ini) Eksen İnşaat veya Pramit İnşaat’ın üretimini takiben ince kısmını (yaklaşık % 52’ni) usta, kalfa veya işçi tutarak kendinizin tamamlaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunda adınıza oluşan sigorta primi ve ceza borçlarınızdan;

sigorta priminin tamamını, cezaların ise yaklaşık yarısını peşin veya taksitli ödeme seçeneğini kullanarak ödemeniz durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “ilişiksizlik yazısı”, diğer deyişle “borcu yoktur” yazısı alabilirsiniz.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kooperatifimizden (0533 769 73 99) edinebilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımız ile…

KOOP – C Yönetim Kurulu

 

2013 Genel Kurul Toplantısı Sonucu – 2

KOOP – C
S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ
Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı
Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL
Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 424932
Tel: 0533 769 73 99 Faks: 0212 343 72 64
e-posta: koop_c@yahoo.com web: koop-c.org

İST., 25 .07.2014
Sayın Ortağımız, Sayı: 1830 / 2014

15 Haziran 2014, Pazar günü, kurucu ve onursal başkanımız Aydınlanma Bilgesi İlhan Selçuk ile Dünya Karikatüristi Turhan Selçuk’u anma toplantısı ile birlikte gerçekleştirilen 2013 yılı 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar ile bunların uygulanmasına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır:

1. Yönetim, Denetim Kurulu yazanakları ve 31.12.2013 tarihli bilanço ile 01.01–31.12.2013 dönemi gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliği ile aklanmıştır (ibra edilmiştir).
3. 2014 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, çevrenin ve ortak mekanların bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılması çalışmalarını başlatmak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının Nisan 2014 – 31 Mart 2015 döneminde toplam 300,00 TL, aylık 25,00 TL olarak belirlenmesine; katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını gecikme faizi hesaplanmadan bir plan dahilinde ödemeleri oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 7. maddesi gereğince; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin iki yıl olması ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi, denetim kurulu üyelerinden ortağımız olmayan bir kişiye aylık 50,00 TL net ücret ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi.
5. Seçimler maddesinde; yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin dokuzar, denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ikişer kişiden oluşmasına oybirliğiyle karar verilerek yönetim kurulu asil üyeliklerine Erdal Atabek, Şükran Soner, Kemalettin Çelenk, Rafet Akalın, Mehmet Süer, Nevzat Yıldıran, Selim Kırılmaz, Ali Kadir Karaküçük, Şükrü Mehmet Güleç; yedek üyeliklerine Ahmet Yılmaz, Ahmet Ülkü Güleç, Mehmet Ali Önal, Fahrettin Bulat, Filiz Gedik, Ziya Bülent Öner, Kültigin Osman Biber, Özden Gönül, Bahar Ödül; denetim kurulu asil üyeliklerine Bülent Yener, Saadet Çertez; yedek üyeliklerine Hatice Kalaycı, Mustafa Kemal Güngör oybirliğiyle seçildiler.
6. Dilekler, öneriler ve kapanış maddesinde Divan Başkanı Erdinç Ünal, “Cumhuriyet Mahallesi’ni bize kazandırdığı için İlhan Selçuk’a anısı önünde teşekkür ve saygılarımı sunuyorum” diyerek toplantıyı kapattı.

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

Şükran SONER Erdal ATABEK
Sayman BAŞKAN

EK: Katılım Payı Taahhüt Belgesi (Arka Sayfada)

2013 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Değerli Ortaklarımız,

Katılan ortaklarımızın bildiği gibi yıllık Olağan Genel Kurul Toplantımızı 15 Haziran 2014, Pazar günü Çantaköy-Silivri’de bulunan İlhan Selçuk Kırevi’nde yaptık.
Genel Kurulumuz, aynı zamanda, ölümsüzlüğe ulaşmış büyük ustalarımız İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’un öğretilerini yaşatma toplantısı oldu.
Ortağımız olan ve olmayan katılımcılar içtenlik ve büyük bir özlemle ustalarımızı anlattılar.
Ülkemizi Aydınlanma felsefesi ve Türk Rönesansı ile kurmuş olan büyük Atatürk ve arkadaşlarının yolundan giden ülke aydınları bir kez daha anıldı.
Genel Kurulumuz; yönetim kurulu çalışma yazanağı, denetim kurulu çalışma yazanağı, bilanço ve gelir-gider tablosu ile önümüzdeki döneme ait iş izlencesi ve tahmini bütçenin oybirliğiyle kabul edilmesinden sonra yeni yönetim ve denetim kurulu seçimini yaptı.
Divan Başkanı Doç. Dr. Erdinç Ünal, Yazman Saadet Çertez ve Oy Sayım Memuru Ahmet Ülkü Güleç tarafından yönetilen Genel Kurulda yönetim kurulu asil üyeliklerine seçilen yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısında kendi aralarındaki görev bölüşümünü şu şekilde yapmıştır:
Erdal ATABEK – Başkan
Kemalettin ÇELENK – II. Başkan (Başkan Vekili)
Şükran SONER – Sayman
Rafet AKALIN – Genel Sekreter
Mehmet SÜER – Y. K. Üyesi (Mahalle ve Kırevi Sorumlusu)
Nevzat YILDIRAN – Y. K. Üyesi (İletişim Sorumlusu)
Selim KIRILMAZ – Y. K. Üyesi
Ali Kadir KARAKÜÇÜK – Y. K. Üyesi
Şükrü Mehmet GÜLEÇ – Y. K. Üyesi
Genel olarak mahallemizin sorunlarının görüşüldüğü genel kurul toplantımız, ortaklarımızın dikkatli, bilinçli katılımlarının yarattığı yüksek düzeyde bir olgunlukla tamamlanmıştır.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında yaptığı görev bölüşümünden sonra; mahallelerimizin topografik bir planının yapılmasına, bu planda hangi konutların tamamlandığı, konutta oturmanın sürekli olup-olmadığı, kaç kişilik aile olduğu gibi bilgilerin yer alması ile mahalledeki gelişmenin kayıt altına alınması kararlaştırılmıştır.
Ayrıca, ortaklarımız ile diğer mahalle sakinlerinin meslek ve uğraş alanlarını saptayarak mahalle sakinleri arasında bir “işlevsel dayanışma” kurulmasının doğru olacağı kararlaştırılmıştır.
13 Temmuz 2014, Pazar günü İlhan Selçuk Kırevi’nde düzenlediğimiz söyleşili toplantımızda, “Seçime Giderken Türkiye’nin Geleceği” konusu, konuşmacı konuklarımız olan CHP İstanbul İl Genel Sekreteri Zeynel Emre ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı ile tartışılmıştır. Dr. Erdal Atabek tarafından yönetilen toplantıya geniş bir katılım olmuş, ülkenin durumu çeşitli açılardan değerlendirilerek, ancak “bilinçli ve sürekli çalışma” ile ülkenin geleceğinin kurtulabileceği üzerinde durulmuştur.
Değerli Yol Arkadaşlarımız;
Çalışmalarımızın verimi ortak akıl, ortak sorumluluk çerçevesinde hep birlikte yapacağımız çalışmalar sonucunda gerçekleşecektir. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.
Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz…
Yönetim Kurulu adına Başkan
. Dr. Erdal ATABEK

2013 denetim Kurulu Yazanağı

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN
2013 YILI – 15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
DENETİM KURULU RAPORU
(01.01.2013 – 31.12.2013)

S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2013 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

A. KURULUŞ İŞLEMLERİ

1. Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.

B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1. Kooperatifin 03 Haziran 2012 tarihindeki 2011 Yılı-13. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2. Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2013 döneminde yapmış olduğu 15 adet toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3. Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4. Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5. Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6. Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7. Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8. Kooperatifin 2013 yılı 15. Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere 08 Nisan 2014 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9. Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 2013 yılında da kooperatifte müdür çalıştırılmamıştır. Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi, uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi istihdam edilen bir büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Büro personeline ödenen ücret üzerinden ve denetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır. Diğer yandan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince kooperatifin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Tablosu yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır.

C. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
2. Kooperatif ortaklığından istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir diğer ortağa aktaran kişiye ait yönetim kurulu kararı bulunmaktadır.
3. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
4. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete rastlanılmamıştır.
5. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

Ç. DEFTER VE BELGELER

1. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt defteri ve demirbaş defteri ile gelen-giden evrak kayıt defteri kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları ile gelir-gider tabloları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
4. Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ile yönetim kurulu karar defterinin ara tasdiki Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış ve ara tasdik bilgileri şöyledir:

Yevmiye Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri

Kapanış ve Ara Tasdik Makamı Silivri 3. Noterliği Silivri 3. Noterliği
Kapanış ve Ara Tasdik Tarihi 13 Mart 2014 16 Ocak 2014
Kapanış ve Ara Tasdik Numarası 02288 00513

5. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar, tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
6. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan tahsilat – tediye – kasa makbuzları, gider pusulası, fatura, yazar kasa fişleri, çek, harcama dökümleri, ücret bordroları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

D. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM
1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.
3. 2012 yılına ait 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
4. 31.12.2013 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar, verilen çekler ve kredi kart slipleri hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 1.012,25 TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 53.677,28 TL’nin, banka hesap kartonları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası Sirkeci Şubesinde bulunan iki ayrı vadesiz hesaptaki toplam 2.678,11 TL ve T. C. Ziraat Bankası Osmanbey Şubesindeki vadesiz hesaptaki 67,53 TL ile aylık vadeli hesaptaki 50.931,64 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Verilen çekler hesabında görülen 1.195,06 TL, ocak ayında ödenecek olan Kırevine ait bir yıllık yangın-hırsızlık sigortası primidir. Kredi kart slipleri adı altında görülen 4.800,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir.
5. Kooperatif alacaklarının % 100 oranındaki kısmını oluşturan 184.843,38 TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 112 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
6. Stoklar bölümünde yer alan 450,- TL verilen sipariş avansları, kooperatifin amaç ve hedeflerine ulaşma amaçlı olarak, kırevi ve kültürevinde yapılması planlanan tadilat-tamirat işleri ile ilgili mal-hizmet tedarikçilerine verilmiştir. Kooperatif yönetim kurulu, süre ve belge açısından avansların kapatılması konusunda genel olarak gerekli titizliği göstermiştir.
7. Kooperatifin diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 1.050,- TL tutarındaki borcu,. kooperatiften önceki yıllarda istifa eden, fakat iletişim kurulamadığı için ödemesi yapılamayan bir kişiye ödenecek sermaye ve katılım payı toplamını ifade etmektedir. Alınan Sipariş Avansları adı altında 4.045,- TL olarak görülen peşin alınan katılım payı, bir ortağımızın 2013 yılında istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir ortağımıza devretmesi sonucunda oluşmuştur. Bu tutar, mevcut ortağımızın katılım payı borçlarını ödemesinde değerlendirilecektir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 798,84 TL; denetim kurulu üyelerine ödenen aylık brüt ücret ile büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2014 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen 364,48 TL ile yine vadesi 2014 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 434,36 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
8. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2012 yılı 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
9. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.
10. Genel yönetim giderlerinin 2012 yılına ait 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 43.250,- TL olarak tahmin edilen personel-denetçi ücret yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 16,37 (% 16,37) oranında eksiği ile 36.167,91 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.
11. Kooperatifin 2013 faaliyetleri sonucunda toplam 36.167,91 TL genel yönetim giderine karşılık, vadeli mevduat faiz geliri, B tipi likit fon faiz geliri ve satış karı ile bağış gelirlerinden oluşan toplam 4.157,24 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2013 yılında kooperatifin 32.010,67 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
12. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 5.893,84 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 393.051,89 TL öz kaynaklarından oluşan 398.945,73 TL tutarındaki kaynaklarını; % 24’ü, diğer deyişle 58.294,47 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan 244.432,58 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 153.227,78 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 154.513,15 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen küresel ekonomik kriz nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

E. SONUÇ

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2013 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2013 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2013 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle, kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

Düzenleme Tarihi: 18 Nisan 2014

DENETİM KURULU
Bülent YENER
D.K. Üyesi Kadir Aydın ERGİL
D.K. Üyesi