SGK Sigorta Prim ve Cezalarının Yapılandırılması

Değerli Ortaklarımız ve Cumhuriyet Mahallesi Sakinleri,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta primi ve bu prime ait gecikme cezası, gecikme zammı ile idari para cezası borçlarının, 31.12.2014 tarihine kadar Silivri Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü’ne müracaat edilerek peşin veya taksitli ödenmesi olanağı bulunmaktadır.

Buna göre;

  1. Mahallemizdeki özel konut inşaatınız nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta primi ve ceza borçlarınızı,
  2. Konut inşaatınızın kaba kısmını (yaklaşık % 48’ini) Eksen İnşaat veya Pramit İnşaat’ın üretimini takiben ince kısmını (yaklaşık % 52’ni) usta, kalfa veya işçi tutarak kendinizin tamamlaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunda adınıza oluşan sigorta primi ve ceza borçlarınızdan;

sigorta priminin tamamını, cezaların ise yaklaşık yarısını peşin veya taksitli ödeme seçeneğini kullanarak ödemeniz durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “ilişiksizlik yazısı”, diğer deyişle “borcu yoktur” yazısı alabilirsiniz.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kooperatifimizden (0533 769 73 99) edinebilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımız ile…

KOOP – C Yönetim Kurulu

 

2013 Genel Kurul Toplantısı Sonucu – 2

KOOP – C
S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ
Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı
Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL
Ticaret Sicili: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 424932
Tel: 0533 769 73 99 Faks: 0212 343 72 64
e-posta: koop_c@yahoo.com web: koop-c.org

İST., 25 .07.2014
Sayın Ortağımız, Sayı: 1830 / 2014

15 Haziran 2014, Pazar günü, kurucu ve onursal başkanımız Aydınlanma Bilgesi İlhan Selçuk ile Dünya Karikatüristi Turhan Selçuk’u anma toplantısı ile birlikte gerçekleştirilen 2013 yılı 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar ile bunların uygulanmasına ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır:

1. Yönetim, Denetim Kurulu yazanakları ve 31.12.2013 tarihli bilanço ile 01.01–31.12.2013 dönemi gelir-gider tablosu okunarak genel kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
2. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması ayrı ayrı oylamaya sunulmuş ve her iki kurul oybirliği ile aklanmıştır (ibra edilmiştir).
3. 2014 yılı iş izlencesi gereği planlanan çalışmalar genel olarak; altyapı sorunlarının çözümü için Silivri Belediyesi ile işbirliğimizi devam ettirmek, kooperatifimize ait arsalar ve belediyeye ait parklarda yatırım yapılabilirlik durumunu Silivri Belediyesi nezdinde sonuçlandırmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sportif tesisin işletilmesini gerekirse kurulacak bir spor kulübü veya Silivri Belediyesi aracılığıyla gerçekleştirmek, çevrenin ve ortak mekanların bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılması çalışmalarını başlatmak ve Silivri Belediyesi ile sosyal-kültürel etkinlikler düzenlenmesine her yıl olduğu gibi bu yıl da ağırlıklı bir önem vermek olarak özetlenebilir. İş izlencesi ile tahmini bütçe faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ortaklık katılım payının Nisan 2014 – 31 Mart 2015 döneminde toplam 300,00 TL, aylık 25,00 TL olarak belirlenmesine; katılım payı ödemelerini geciktiren ortaklarımızın borçlarını gecikme faizi hesaplanmadan bir plan dahilinde ödemeleri oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 7. maddesi gereğince; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin iki yıl olması ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi, denetim kurulu üyelerinden ortağımız olmayan bir kişiye aylık 50,00 TL net ücret ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi.
5. Seçimler maddesinde; yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin dokuzar, denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ikişer kişiden oluşmasına oybirliğiyle karar verilerek yönetim kurulu asil üyeliklerine Erdal Atabek, Şükran Soner, Kemalettin Çelenk, Rafet Akalın, Mehmet Süer, Nevzat Yıldıran, Selim Kırılmaz, Ali Kadir Karaküçük, Şükrü Mehmet Güleç; yedek üyeliklerine Ahmet Yılmaz, Ahmet Ülkü Güleç, Mehmet Ali Önal, Fahrettin Bulat, Filiz Gedik, Ziya Bülent Öner, Kültigin Osman Biber, Özden Gönül, Bahar Ödül; denetim kurulu asil üyeliklerine Bülent Yener, Saadet Çertez; yedek üyeliklerine Hatice Kalaycı, Mustafa Kemal Güngör oybirliğiyle seçildiler.
6. Dilekler, öneriler ve kapanış maddesinde Divan Başkanı Erdinç Ünal, “Cumhuriyet Mahallesi’ni bize kazandırdığı için İlhan Selçuk’a anısı önünde teşekkür ve saygılarımı sunuyorum” diyerek toplantıyı kapattı.

Bütün ortaklarımızın dayanışmasını bekler sevgi ve saygılarımızı sunarız..

Şükran SONER Erdal ATABEK
Sayman BAŞKAN

EK: Katılım Payı Taahhüt Belgesi (Arka Sayfada)

2013 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Değerli Ortaklarımız,

Katılan ortaklarımızın bildiği gibi yıllık Olağan Genel Kurul Toplantımızı 15 Haziran 2014, Pazar günü Çantaköy-Silivri’de bulunan İlhan Selçuk Kırevi’nde yaptık.
Genel Kurulumuz, aynı zamanda, ölümsüzlüğe ulaşmış büyük ustalarımız İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’un öğretilerini yaşatma toplantısı oldu.
Ortağımız olan ve olmayan katılımcılar içtenlik ve büyük bir özlemle ustalarımızı anlattılar.
Ülkemizi Aydınlanma felsefesi ve Türk Rönesansı ile kurmuş olan büyük Atatürk ve arkadaşlarının yolundan giden ülke aydınları bir kez daha anıldı.
Genel Kurulumuz; yönetim kurulu çalışma yazanağı, denetim kurulu çalışma yazanağı, bilanço ve gelir-gider tablosu ile önümüzdeki döneme ait iş izlencesi ve tahmini bütçenin oybirliğiyle kabul edilmesinden sonra yeni yönetim ve denetim kurulu seçimini yaptı.
Divan Başkanı Doç. Dr. Erdinç Ünal, Yazman Saadet Çertez ve Oy Sayım Memuru Ahmet Ülkü Güleç tarafından yönetilen Genel Kurulda yönetim kurulu asil üyeliklerine seçilen yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantısında kendi aralarındaki görev bölüşümünü şu şekilde yapmıştır:
Erdal ATABEK – Başkan
Kemalettin ÇELENK – II. Başkan (Başkan Vekili)
Şükran SONER – Sayman
Rafet AKALIN – Genel Sekreter
Mehmet SÜER – Y. K. Üyesi (Mahalle ve Kırevi Sorumlusu)
Nevzat YILDIRAN – Y. K. Üyesi (İletişim Sorumlusu)
Selim KIRILMAZ – Y. K. Üyesi
Ali Kadir KARAKÜÇÜK – Y. K. Üyesi
Şükrü Mehmet GÜLEÇ – Y. K. Üyesi
Genel olarak mahallemizin sorunlarının görüşüldüğü genel kurul toplantımız, ortaklarımızın dikkatli, bilinçli katılımlarının yarattığı yüksek düzeyde bir olgunlukla tamamlanmıştır.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında yaptığı görev bölüşümünden sonra; mahallelerimizin topografik bir planının yapılmasına, bu planda hangi konutların tamamlandığı, konutta oturmanın sürekli olup-olmadığı, kaç kişilik aile olduğu gibi bilgilerin yer alması ile mahalledeki gelişmenin kayıt altına alınması kararlaştırılmıştır.
Ayrıca, ortaklarımız ile diğer mahalle sakinlerinin meslek ve uğraş alanlarını saptayarak mahalle sakinleri arasında bir “işlevsel dayanışma” kurulmasının doğru olacağı kararlaştırılmıştır.
13 Temmuz 2014, Pazar günü İlhan Selçuk Kırevi’nde düzenlediğimiz söyleşili toplantımızda, “Seçime Giderken Türkiye’nin Geleceği” konusu, konuşmacı konuklarımız olan CHP İstanbul İl Genel Sekreteri Zeynel Emre ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı ile tartışılmıştır. Dr. Erdal Atabek tarafından yönetilen toplantıya geniş bir katılım olmuş, ülkenin durumu çeşitli açılardan değerlendirilerek, ancak “bilinçli ve sürekli çalışma” ile ülkenin geleceğinin kurtulabileceği üzerinde durulmuştur.
Değerli Yol Arkadaşlarımız;
Çalışmalarımızın verimi ortak akıl, ortak sorumluluk çerçevesinde hep birlikte yapacağımız çalışmalar sonucunda gerçekleşecektir. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.
Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz…
Yönetim Kurulu adına Başkan
. Dr. Erdal ATABEK

2013 denetim Kurulu Yazanağı

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN
2013 YILI – 15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
DENETİM KURULU RAPORU
(01.01.2013 – 31.12.2013)

S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2013 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

A. KURULUŞ İŞLEMLERİ

1. Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.

B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1. Kooperatifin 03 Haziran 2012 tarihindeki 2011 Yılı-13. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2. Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2013 döneminde yapmış olduğu 15 adet toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3. Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4. Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5. Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6. Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7. Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8. Kooperatifin 2013 yılı 15. Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere 08 Nisan 2014 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9. Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 2013 yılında da kooperatifte müdür çalıştırılmamıştır. Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi, uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi istihdam edilen bir büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Büro personeline ödenen ücret üzerinden ve denetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır. Diğer yandan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince kooperatifin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Tablosu yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır.

C. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
2. Kooperatif ortaklığından istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir diğer ortağa aktaran kişiye ait yönetim kurulu kararı bulunmaktadır.
3. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
4. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete rastlanılmamıştır.
5. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

Ç. DEFTER VE BELGELER

1. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt defteri ve demirbaş defteri ile gelen-giden evrak kayıt defteri kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları ile gelir-gider tabloları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
4. Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ile yönetim kurulu karar defterinin ara tasdiki Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış ve ara tasdik bilgileri şöyledir:

Yevmiye Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri

Kapanış ve Ara Tasdik Makamı Silivri 3. Noterliği Silivri 3. Noterliği
Kapanış ve Ara Tasdik Tarihi 13 Mart 2014 16 Ocak 2014
Kapanış ve Ara Tasdik Numarası 02288 00513

5. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar, tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
6. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan tahsilat – tediye – kasa makbuzları, gider pusulası, fatura, yazar kasa fişleri, çek, harcama dökümleri, ücret bordroları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

D. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM
1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.
3. 2012 yılına ait 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
4. 31.12.2013 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar, verilen çekler ve kredi kart slipleri hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 1.012,25 TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 53.677,28 TL’nin, banka hesap kartonları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası Sirkeci Şubesinde bulunan iki ayrı vadesiz hesaptaki toplam 2.678,11 TL ve T. C. Ziraat Bankası Osmanbey Şubesindeki vadesiz hesaptaki 67,53 TL ile aylık vadeli hesaptaki 50.931,64 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Verilen çekler hesabında görülen 1.195,06 TL, ocak ayında ödenecek olan Kırevine ait bir yıllık yangın-hırsızlık sigortası primidir. Kredi kart slipleri adı altında görülen 4.800,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir.
5. Kooperatif alacaklarının % 100 oranındaki kısmını oluşturan 184.843,38 TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 112 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
6. Stoklar bölümünde yer alan 450,- TL verilen sipariş avansları, kooperatifin amaç ve hedeflerine ulaşma amaçlı olarak, kırevi ve kültürevinde yapılması planlanan tadilat-tamirat işleri ile ilgili mal-hizmet tedarikçilerine verilmiştir. Kooperatif yönetim kurulu, süre ve belge açısından avansların kapatılması konusunda genel olarak gerekli titizliği göstermiştir.
7. Kooperatifin diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 1.050,- TL tutarındaki borcu,. kooperatiften önceki yıllarda istifa eden, fakat iletişim kurulamadığı için ödemesi yapılamayan bir kişiye ödenecek sermaye ve katılım payı toplamını ifade etmektedir. Alınan Sipariş Avansları adı altında 4.045,- TL olarak görülen peşin alınan katılım payı, bir ortağımızın 2013 yılında istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir ortağımıza devretmesi sonucunda oluşmuştur. Bu tutar, mevcut ortağımızın katılım payı borçlarını ödemesinde değerlendirilecektir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 798,84 TL; denetim kurulu üyelerine ödenen aylık brüt ücret ile büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2014 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen 364,48 TL ile yine vadesi 2014 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 434,36 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
8. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2012 yılı 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
9. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.
10. Genel yönetim giderlerinin 2012 yılına ait 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 43.250,- TL olarak tahmin edilen personel-denetçi ücret yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 16,37 (% 16,37) oranında eksiği ile 36.167,91 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.
11. Kooperatifin 2013 faaliyetleri sonucunda toplam 36.167,91 TL genel yönetim giderine karşılık, vadeli mevduat faiz geliri, B tipi likit fon faiz geliri ve satış karı ile bağış gelirlerinden oluşan toplam 4.157,24 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2013 yılında kooperatifin 32.010,67 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
12. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 5.893,84 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 393.051,89 TL öz kaynaklarından oluşan 398.945,73 TL tutarındaki kaynaklarını; % 24’ü, diğer deyişle 58.294,47 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan 244.432,58 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 153.227,78 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 154.513,15 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen küresel ekonomik kriz nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

E. SONUÇ

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2013 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2013 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2013 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle, kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

Düzenleme Tarihi: 18 Nisan 2014

DENETİM KURULU
Bülent YENER
D.K. Üyesi Kadir Aydın ERGİL
D.K. Üyesi

2013 Yönetim Kurulu Yazanağı

KOOP-C
S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI
(01.01.2013 – 31.12.2013)

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 08 NİSAN 2014
TOPLANTI TARİHİ: 15 HAZİRAN 2014

CUMHURİYET MAHALLESİ
İLHAN SELÇUK KIREVİ
Balaban Mahallesi (Çantaköy), Silivri – İSTANBUL

KOOP – C 2014

Cumhuriyet Mahallemizin
Ortakları, Dostlarımız;
Ortak Yaşamı Paylaşan Yol Arkadaşlarımız;

Bugün, 2014 yılının olağanüstü koşullarını yaşıyoruz.
Bu yerleşkelerimiz, Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz 1999 yılında proje olarak yaşama geçtiği tarihten bugüne kadar 15 yıl geçti.
İlk kurucu başkanımız İlhan Selçuk, başından aramızdan ayrılıncaya kadar bu yerleşkemizi bir sembol olarak gördü ve bizlere emanet etti.
Bu topraklar, bu yapılar, bu ağaçlar, bu yollar, buradaki yaşam, buradaki çalışmalar hepimizin ortak kültürüdür, hepimizin ortak görevidir.
Bugün, buradan geleceğimize bakıyoruz.
Burada soluk alıp verdiğimiz hava, ekip diktiğimiz toprak, akıp kullandığımız su, birlikte yaşadığımız hayvanlarımızla doğa bizlere emanettir.
Bu emaneti, bu doğayı koruyarak ortak yaşamımız yapmak görevimizdir.
Bu görevleri yapabilmek için büyük kutsal emanetimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve onu yükseltmek temel görevimizdir.
Burada yaşayabilmemiz, özgürlüğümüz, geleceğimizi kurabilmemiz, güvencemiz, ideallerimiz bu kutsal emanete, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmamız ve onu yükseltmemizle gerçek olabilecektir.
Hepimiz bu kutsal görevin bilinçli sahipleriyiz.
Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu izleyecek olan bizler, ülkemizin nereye götürüldüğünü bilerek, görerek her zamankinden daha dikkatli, daha çalışkan, daha birbirimizle ortak çalışmak zorundayız.
Bu genel kurulumuzu bu durumu dikkatinize sunarak açıyoruz.
Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz…

Dr. Erdal ATABEK
BAŞKAN

A. GENEL BİLGİLER

A.1. Kuruluş Bilgileri:

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör tarafından olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.
İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.
İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

A.4. İletişim Bilgileri:

Adres : Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL
Telefon: 0212 746 59 89 GSM: 0533 769 73 99
e-posta :koop_c@yahoo.com web: http://www.koop-c.org

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

03 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

Yönetim Kurulu üyeleri Denetim Kurulu Üyeleri

1. Erdal ATABEK BAŞKAN 1. Bülent YENER
2. Nevzat YILDIRAN II. Başkan 2. Kadir Aydın ERGİL
3. Kemalettin ÇELENK II. Başkan
4. Mehmet SÜER II. Başkan
5. Şükran SONER Sayman
6. Rafet AKALIN Genel Sekreter
7. Selim KIRILMAZ Üye
8. Turhan DİKMEN Üye
9 . Hasan BAŞ Üye

Bu Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2012 yılı-14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. Yine anılan karar gereğince Denetim Kurulu üyelerine ise kişi başına aylık brüt 59,28 TL, net 50,00 TL olmak üzere 01.01-31.12.2013 döneminde toplam brüt 1.422,72 TL, net olarak ise 1.200,00 TL ücret ödenmiştir.

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çanta’daki kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010 yılında olduğu gibi 2011, 2012 ve 2013 yılında da kooperatifimizde müdür ve 26.03.2012 tarihine kadar devamlı bir personel çalıştırılmaması uygulamasına gidilmiştir. Tasarruf tedbirlerimizin olumlu sonuçları ve aktif ortak sayısı ile katılım payı tahsilatlarında gerçekleşen artışlar, 26.03.2012 tarihinden itibaren büro işlerinin görülmesinde devamlı bir personel çalıştırmamıza olanak sağlamıştır. Büro personelinin 01.01 – 31.12.2013 döneminde kooperatifimize brüt maliyeti 17.031,68 TL, net olarak asgari geçim indirimi dahil kendisine ödenen ücret toplamı ise 11.520,02 TL’dır.
Öte yandan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na ait İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca kooperatifimiz içinden oluşturulan bir ekip tarafından Risk Değerlendirmesi gerçekleştirilerek bir tablo halinde hazırlanmıştır.
Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki, kontrol ve uygulamasında gerçekleştirilmiştir.

B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 4.500,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri; 342,76 TL eksiği, diğer bir deyişle % 7,62 eksiği ile 4.157,24 TL olarak gerçekleşmiştir.
43.250,- TL olarak tahmin edilen Personel-Denetçi Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri toplamı yapılan tasarruflar sonucu 7.082,09 TL eksiği, diğer deyişle % 16,37 eksiği ile 36.167,91 TL olarak gerçekleşmiştir..

B.4. 2012 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

2013 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

B.4.1. KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

1. 09 Haziran 2013, Pazar: “TAKSİM GEZİ PARKI DİRENİŞİ, Video Gösterimi, Değerlendirme
ve Sonrası”
2012 – 14. Olağan Genel Kurul Toplantısını takiben katılımcılar ile
gerçekleştirilen forum.
Moderatör: Başkan Dr. Erdal ATABEK
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

2. 07 Temmuz 2013, Pazar: “İLHAN SELÇUK,TURHAN SELÇUK ile AYDINLANMA KÜLTÜRÜ” . konulu söyleşi
Yöneten: Başkan Dr. Erdal ATABEK
Konuşmacı: Miyase İLKNUR, Cumhuriyet Gazetesi yazarı
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

3. 18 Ağustos 2013, Pazar: “SEÇİMLERE DOĞRU” .
Sandık ve Oy Güvenliği, Parti Örgütleri, Gönüllülük konulu söyleşi
Yöneten : Başkan Dr. Erdal ATABEK
Konuk Konuşmacılar: Oğuz Kaan SALICI, CHP İstanbul İl Başkanı
Özcan IŞIKLAR, Silivri Belediye Başkanı
Katılımcılar: Nevzat YILDIRAN, Kemalettin ÇELENK
KOOP-C II. Başkanları
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

B.4.2. MAHALLE SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER

1. 07 Eylül 2013, Cumartesş:“SİLİVRİ BELEDİYESİ – MAHALLE SAKİNLERİ TOPLANTISI”
Mahalle sorunlarını Silivri Belediye Başkanı Özcan IŞIKLAR’a ileterek
çözüm yöntemleri aramak, eleştiri, öneri ve taleplerde bulunmak üzere
. Cumhuriyet Evleri sakinleri, ortaklarımız, belediye başkanı Özcan
IŞIKLAR ve belediye üst yetkilileri ile yapılan toplantı.
Yöneten: II. Başkan Kemalettin ÇELENK
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

B.4.3. KUTLAMALAR VE DİĞER KÜLTÜR ÇALIŞMALARI

23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama, vefat durumlarında başsağlığı e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi.

B.4.4. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Silivri Belediye Başkanlığı ve üst yönetimi ile kurulan sürekli iletişim, mahalle sorunlarının kimilerinin çözülmesinde etkili olmuştur.. Bunlara örnek olarak; Coşkunlar Sokağı’nın (eski Mustafa Kemal Caddesi) asfaltlanması, Serpmeler Sokağı’nın (eski Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi) ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması, yeşil alan ve sokakların otlardan temizlenmesi ve yollarının düzenlenmesi ile süs bitkilerinin budanması, çocuk oyun alanlarının temizliği ve düzenlenmesi gösterilebilir.

B.4.5. DİĞER ÇALIŞMALAR
1. Ortaklarımız ile ortak olmayanlara inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı ruhsatı süre uzatımı, yapı kullanım (iskan) belgesi ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
2. Mali sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
3. Mahallede yaz aylarında boş arsalarda oluşan kuru otların yangın tehlikesini ortadan kaldırarak kooperatifimize gelir sağlamak, kır ve kültür evlerinin bahçelerindeki otların biçilmesinde kullanmak amacı ile 1.088,55 TL maliyetle ot ve çim biçme makinesi satın alınması.
4. Kültür evimizin birkaç yıl önce kaybolan su sayacının yeniden taktırılması.
5. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanları kullanabilmemiz amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.11.2013 – 31.10.2014 dönemi için anlaşmaya varılması.

C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

Kooperatifimizin 31.12.2013 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar, verilen çekler ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, diğer alacaklar, stoklar ve gelecek aylara ait giderlerden oluşan dönen varlıklarının tutarı 244.432,58 TL; ticari alacaklar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlardan oluşan duran varlıklarının toplamı 154.513,15 TL olmak üzere toplam varlıkları 398.945,73 TL’dir.
Diğer çeşitli borçlar, peşin alınan katılım payları, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 5.893,84 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem net gider fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 393.051,89 TL olmak üzere kaynaklarının toplamı 398.945,73 TL’dir.
01.01.2013 – 31.12.2013 dönemini içeren gelir-gider farkı hesabında ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, B tipi likit fon satış karları ve faiz gelirleri ile bağış gelirlerinden oluşan gelirler toplamı 4.157,24 TL; personel ücret ve giderleri, denetim kurulu ücretleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderleri ve muhtelif giderlerden oluşan giderler toplamı 36.167,91 TL olmak üzere 2013 yılı net gider fazlası 32.010,67 TL’dir.

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri, Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

• Yevmiye Defteri: 13 Aralık 2012 tarih ve 11092 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. 13 Mart 2014 tarih ve 02288 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki.
• Defter-i Kebir : 13 Aralık 2012 tarih ve 11093 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Envanter ve Bilanço Defteri: 13 Aralık 2012 tarih ve 11094 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
• Ortaklar Kayıt Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Ortaklar Kayıt Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki
• Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. 2014 yılında kullanılmak üzere 16 Ocak 2014 tarih ve 00513 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki.
• Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Gelen – Giden Evrak Kayıt Defteri: Kooperatifimizin kuruluşundan itibaren tutulmakta olup, noter tasdikine tabi değildir.

C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır.
Büro personelimize ödenen brüt ücret üzerinden ve denetçilere yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadesi 2013 yılı Ocak ayı olan vergi dairesine ödenecek borcumuz 364,48 TL, sosyal güvenlik kurumuna ödenecek borcumuz 434,36 TL’dir.
İstifa eden bir ortağımızın, sermaye ve katılım payından oluşan birikimini bir diğer ortağımıza devretmesini ifade eden peşin alınan katılım payı tutarı 4.045,- TL, devralan ortağımızın ileri tarihlerde oluşacak katılım payı borçlarına mahsup edilecektir.
Önceki yıllarda istifa eden fakat iletişimsizlik nedeniyle ödeme yapılamayan bir kişiye iade edilecek olan katılım ve sermaye payı toplamı ise 1.050,- TL’dir.

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:
Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:
31.12.2012 tarihi itibariyle 113 kişi olan ortak sayımız; 2013 Mart ayında bir ortağımızın akçal birikimlerini ortaklarımızdan birine aktararak ayrılması sonucunda 112 kişiye inmiş ve 2012 – 14. Olağan Genel Kurul Toplantımızın mevcut ortak sayısını oluşturmuştu. Mevcut ortak sayımız, diğer deyişle, 2013 – 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı itibari ile ortak sayımız ise 2014 Şubat ayında bir ortağımızın net birikimlerini alarak istifa etmesi sonucunda 111 kişi olmuştur.
Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:
Bilindiği gibi 2010 yılında yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurulumuz ile 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantılarımızda ödemeleri eksik kalmış olan ortaklarımızı aktifleştirebilmek amacıyla Katılım Payı tutarının kişi başına aylık 25,- TL, yıllık ise 300,- TL olarak toplanılması kararı verilmişti. Bu kararların etkisini göstermesi ile aktif ortaklarımızın sayısı arttığı gibi ortaklık bağı sona erdirilen 61 ortağımızdan 8 ortağımızın bağları talepleri doğrultusunda tekrar kurulmuştur. Böylece, 2009 yılında ayda 50,- TL toplanarak 34.850,- TL olarak gerçekleşen katılım payı tahsilatları toplamı, ayda 25,- TL toplanmaya başlanılan 2010 yılında 35.265,- TL, 2011 yılında 45.809,50 TL, 2012 yılında ise 46.115,50 TL olarak gerçekleşmiş ve yükselme kaydetmiştir. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında aktifleşen ortaklarımızın birikmiş borçlarının sona ermeye yaklaşması nedeniyle 2013 yılı tahsilatlarımız normal düzeyine inmiş ve 33.105,- TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının sonları ve 2014 yılının başlarında aktifleşmeye başlayan ortaklarımızın sayılarında artış kaydedilmeye başlandığından 2014 tahsilatımızın normal düzeyin % 15 ile 20 oranında artış olarak gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 184.843,38 TL’dir.

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:
2013 yılında bir ortağımızın Sermaye ve Katılım Payı birikimi, hisse devri olmaksızın bir diğer ortağımıza aktarılmıştır.

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:
2013 yılında bir ortağımızın birikimleri bir diğer ortağımıza aktarıldığından herhangi bir istifa ödemesi yapılmamıştır. 2014 Şubat ayında istifa eden ortağımıza ise ortak başına düşen Kooperatif Gider Fazlası payı düşüldükten sonra 1.709,39 TL ödeme yapılmıştır.
Diğer yandan, önceki yıllarda istifa eden ortaklarımızdan birinin birikimi iletişimsizlik nedeniyle kendisine ödenemediğinden alacağı olan net Sermaye ve Katılım Payı toplamı 1.050,- TL kendisine ödenmek üzere 2013 yılından 2014 yılına aktarılmıştır..

D. HUKUKİ FAALİYETLER:
Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

Erdal ATABEK Nevzat YILDIRAN Kemalettin ÇELENK Mehmet SÜER
BAŞKAN II. Başkan II. Başkan II. Başkan

Şükran SONER Rafet AKALIN Selim KIRILMAZ Turhan DİKMEN Hasan BAŞ
Sayman Genel Sekreter Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi