Başsağlığı

Kooperatifimizin ortaklarından
MEHMET KAYA ÇINAR’ın
sevgili annesi

NECLA ÇINAR

yaşamını yitirmiştir.
Kendisine ve ailesine, akrabalarına, dostlarına,
Cumhuriyet Mahalleli dostlarına
başsağlığı ve sabır diler,acılarını paylaşırız…

KOOP – C
Yönetim Kurulu

Kurban Bayramı için…

Sevdikleriniz ile birlikte
sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice gün ve
bayramlara erişmeniz dileği ile
Kurban Bayramınız kutlu olsun…

12 Eylül 2016, Pazartesi; bayramın 1. günü
İlhan Selçuk Kırevi’nde bayramlaşma gerçekleştirilecektir.

KOOP – C
Yönetim Kurulu

SGK Prim Borçları ve Cezaları Yeniden Yapılandırılıyor

Değerli Ortaklarımız ve Mahalle Sakinleri,

Çantaköy ve Kınalı’da yaptırdığınız özel konut inşaatlarınızın işçiliğine ait Sosyal Güvenlik Prim borcu ile kuruma bildirilmemiş eksik işçiliklere ait prim borçlarınızın bildirilerek ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zamları ile eklerinin yaklaşık yarısının kaldırılması uygulaması başlamıştır.
Silivri Sosyal Güvenlik Merkezine 31 Ekim 2016 tarihine kadar müracaat ederek uygulamadan yararlanabilirsiniz. Sıkışıklığa mahal vermemek açısından müracaatınızı son günlere bırakmamanızda yarar bulunmaktadır.
Konu ile ilgili olarak kooperatifimiz size yol gösterebilir, adınıza işlemlerinizi gerçekleştirebilir.
Bilgi için 0533 769 73 99 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.

KOOP – C
Yönetim Kurulu

Şeker Bayramı İçin…

Sağlık, başarı, huzur ve mutluluğunuzun
süreklilik kazanacağı
bir Şeker Bayramı dileğimiz ile…

05 Temmuz 2016, Salı, bayramın 1. günü
saat 11:00’de Cumhuriyet Mahallesi
İlhan Selçuk Kırevi’nde
bayramlaşma gerçekleştirilecektir.

KOOP – C
Yönetim Kurulu

17. Genel Kurulumuz ve Yeni Yönetim Kurulumuz

17. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ ve YENİ YÖNETİM KURULUMUZ

Değerli Dostlarımız ve Ortaklarımız,

KOOP-C, 17. Olağan Genel Kurulumuz 12 Haziran 2016, Pazar günü Cumhuriyet Mahallesi İlhan Selçuk Kırevi’nde yapıldı.
Genel kurul divan başkanlığına Dr. Erdinç Ünal, divan yazmanlığına Ahmet Ülkü Güleç, divan oy sayım memurluğuna ise Mukadder Alemdaroğlu seçildiler.
Başkan Dr.. Erdal Atabek’in açış konuşmasından sonra gündem gereğince yürütülen çalışmalar sona erdi ve yeni yönetim kurulumuz iki yıl görev yapmak üzere seçildi.
İlk yönetim kurulu toplantımız 21.06.2016 tarihinde görev bölüşümü amacıyla yapıldı. Yeni görev bölüşümü ile;

Erdal ATABEK – Başkan
Kemalettin ÇELENK – II. Başkan (Başkan Vekili)
Şükran SONER – Sayman
Rafet AKALIN – Genel Sekreter
Mehmet SÜER – Y. K. Üyesi
Nevzat YILDIRAN – Y. K. Üyesi
Selim KIRILMAZ – Y. K. Üyesi
Ali Kadir KARAKÜÇÜK – Y. K. Üyesi
Mukadder ALEMDAROĞLU – Y. K. Üyesi
olarak belirlendiler.

Yağılan görüşmelerde, özellikle yeni görev alan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız başta olarak;
• Silivri Belediyesi ile etkin ilişkiler kurulması,
• Kırevi’nin açık olması, kırevi görevlisinin çalışmaları konusunda dikkatinin çekilmesi,
• Mahalle ile KOOP-C arasındaki iletişim kopukluğunun giderilmesi,
• Mahalleye belirli saatlerde minibüs seferlerinin konulması,
• Bitmiş konutların yapı kullanım izin belgelerinin (iskan) ve tapularının alınmasında kooperatifin daha etkin olarak devrede olması üzerinde duruldu.

Bayram sonrasında mahallede bir toplantı yapılması, mahalle sorunlarının çözümünde
“ Mahalle Grubu “ olarak, Dr. Mehmet Süer, Selim Kırılmaz, Ali Kadir Karaküçük ve Mukadder Alemdaroğlu tarafından çalışmaların yürütülmesi kararı alındı.
Bütün mahalle sakini ve arsa sahibi dostlarımız ile ortaklarımızın bayramını kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerimizi sunarız.

Yönetim Kurulu adına Başkan
Dr. Erdal ATABEK

2015 Denetim Kurulu Çalışma Yazanağı

S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ’NİN
2015 YILI – 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
DENETİM KURULU RAPORU
(01.01.2015 – 31.12.2015)

S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2015 dönemi faaliyet ve işlemleri ile hesapları genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri doğrultusunda tarafımızdan denetlenerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

A. KURULUŞ İŞLEMLERİ

1. Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi, 25.08.1999 tescil tarihinde kurulmuş olup, ünvanında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.

B. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1. Kooperatifin 15 Haziran 2014 tarihindeki 2013 Yılı-15. Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir dönem için seçilen yönetim kurulu üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen üyelik şart ve niteliklerini taşımaktadır.
2. Kooperatif yönetim kurulu, 01.01 – 31.12.2015 döneminde yapmış olduğu 14 toplantının tümünü üyelerinin tamamının (9 üye) katılımıyla gerçekleştirmiştir.
3. Anılan dönemde yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde herhangi bir hukuki durum kaydına veya kamu davası durumuna rastlanılmamıştır.
4. Yönetim kurulu üyeleri için huzur hakkı ve yolluk tutarları konusunda genel kurulda alınan kararların dışına çıkan herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
5. Kooperatif yönetim kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve kooperatif ana sözleşmesine aykırılık oluşturacak ve genel kurulun devir ve terk edemeyeceği herhangi bir yetkiyi kullanmamıştır.
6. Yönetim kurulu üyeleri, kooperatifle, kooperatifin konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamışlardır.
7. Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulumuzun çalışmalarını her zaman kolaylaştırmışlardır. Bu kapsamda, bazı yönetim kurulu toplantılarına katılım gerçekleştirilmiş, defter ve belgeler tarafımızdan incelenmek üzere istenildiğinde, hiçbir zaman herhangi bir zorluk veya sıkıntı yaratılmamıştır.
8. Kooperatifin 2015 yılı 17. Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere 05 Mayıs 2016 tarihinde hazırlanan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (yazanağı), eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
9. Kooperatifin uyguladığı tasarruf önlemleri nedeniyle 01.11.2009 tarihinden beri olduğu gibi 2015 yılında da kooperatifte müdür çalıştırılmamış, müdürün görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulu üyeleri arasında paylaştırılmıştır. Kooperatifle ilgili faaliyetler, muhasebe, büro ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi, uygulanması ve kayıtlanması yönetim kurulu üyelerinden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki ve kontrolünde olup, büro ve benzeri iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi istihdam edilen bir büro personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Büro personeline ödenen brüt ücret ve kooperatif ortağı olmayan bir denetim kurulu üyesine ödenen aylık brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi tam olarak ve zamanında vergi dairesine, büro personeli için hesaplanan sosyal güvenlik kesintileri tam olarak ve zamanında sosyal güvenlik kurumuna yatırılmıştır.

C. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

1. Genel kurul toplantısına ait ortaklar listesi (hazirun listesi), kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen esaslar ve bilgiler dikkate alınarak düzenlenmiştir.
2. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesi, kooperatif ortaklar defterindeki kayıtlara uygun olarak düzenlenmiştir. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan herhangi bir ortağa rastlanılmamış olup, istifaları yönetim kurulu tarafından kabul edilenlerin listeye dahil edilmediği tespit edilmiştir. Genel kurul tarihinin üç ay öncesinden ortak olmayan ortaklara rastlanılmamıştır.
3. Yapılan incelemeler sonucunda, kooperatif ortakları tarafından kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikayete rastlanılmamıştır.
4. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki hak ve vecibelerdeki eşitlik ilkesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmüştür.

Ç. DEFTER VE BELGELER

1. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve bilanço defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, ortaklar kayıt defteri ve demirbaş defteri ile gelen-giden evrak kayıt defteri kooperatif tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, 2010 yılı Mart ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan genel denetim sonucunda stajyer kontrolörün 08.03.2010 tarihinde onaylayarak kullanıma hazırladığı denetim defteri de denetimlerle ilgili yazışmaların takibi amacıyla kullanılmaktadır.
2. Yevmiye defteri kayıtları kanunda öngörülen sürelere ve kayıt nizamı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
3. Kooperatifin dönem başı ve dönem sonu bilançoları ile gelir-gider tabloları envanter ve bilanço defterine usulüne uygun olarak işlenmiştir.
4. Yevmiye defterinin kapanış tasdiki ile yönetim kurulu karar defterinin ara tasdiki Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmiş olup, kapanış ve ara tasdik bilgileri şöyledir:

Yevmiye Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri

Kapanış / Ara Tasdik Makamı İstanbul 16.. Noterliği İstanbul 16. Noterliği
Kapanış / Ara Tasdik Tarihi 22 Mart 2016 19 Ocak 2016
Kapanış / Ara Tasdik Numarası 1581 353

5. Kooperatifin kuruluş tescil tarihi olan 25.08.1999 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar, tutulan tüm defterler ile belgeler Türk Ticaret Kanununda belirtilen saklama süresine uygun olarak saklanmaya devam edilmektedir.
6. Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilat ve ödemeler; kanunen geçerli belgeler olan tahsilat – tediye – kasa makbuzları, gider pusulası, fatura, yazar kasa fişleri, harcama dökümleri, ücret bordroları ve banka dekontları ile yapılmıştır.

D. BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

1. Bilanço ve gelir-gider tablosu, kooperatifin muhasebe defterlerindeki kayıtlarına uygun olarak hazırlanmış olup, herhangi bir eksik, yanlış ve gerçeğe aykırı bir bilgi içermediği gibi bilanço kalemlerinin gerekli ayrıntılı bilgiyi taşıdığı görülmüştür.
2. Bilanço ve gelir gider tablosu, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe standartları ve ilkelerine uygun olarak tekdüzen hesap çerçevesi ile hesap planı doğrultusunda düzenlenmiştir.

3. 2013 yılına ait 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçede belirtilen katılım paylarının tümünün tahsilinin gerçekleşmediği dolayısıyla bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olmadığı görülmüştür.
4. 31.12.2015 tarihli bilançodaki hazır değerler adı altında yer alan kasa, bankalar ve kredi kart slipleri hesaplarının fiili kontrollerinde ulaşılan sonuç şöyledir: Kasa hesabında görülen 691,- TL’nin fiilen kooperatif kasasında mevcut olduğu görülmüştür. Bankalar hesabında bulunan 41.534,86 TL’nin, banka hesap kartonları ve defterleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Türkiye İş Bankası A.Ş. Sirkeci-İstanbul Şubesinde bulunan vadesiz hesaptaki 111,55 TL ve T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Osmanbey / İstanbul Şubesindeki 37 gün vadeli hesaptaki 41.423,31 TL’dan oluştuğu görülmüştür. Kredi kart slipleri adı altında görülen 4.350,- TL, kooperatif ortaklarının katılım paylarının kredi kartlarından tahsil edilmek üzere, Türkiye İş Bankası’ndan provizyonları alınmış ve vadesiz mevduat hesabına kayıtlanacak olan tutarları fiilen de ifade etmektedir.
5. Kooperatif alacaklarının % 100’nü oluşturan 209.458,38 TL; genel kurulda toplanılmasına karar verilen katılım payı tutarının 111 ortağa tahakkuk ettirilmesi ile kooperatif ortaklarının ödemeyi taahhüt ettiği muhtelif yıllara ait katılım paylarından oluşmaktadır. Kooperatif yönetim kurulu alacakların tahsili konusunda azami gayret ve titizlik göstermiş olmakla birlikte, süreğen hale gelen ekonomik kriz ve mali durumlarında bozulmalar nedeniyle ortakların taahhütlerini yerine getirmelerinde zorlandıkları görülmüştür.
6. Gelecek aylara ait giderler bölümünde yer alan 978,71 TL’lık tutar, İlhan Selçuk Kırevi’nin 01.01 – 16.09.2016 dönemine ait yangın ve hırsızlık sigortası primi olup, prim borcu olarak 2016 Ocak ve Şubat aylarında ödenen toplam 461,53 TL, bilançonun ticari borçlar bölümünde yer alan satıcılar kısmında görünmektedir.
7. Kooperatifin diğer çeşitli borçlar hesabı adı altında yer alan 2.434,- TL’dan1.050,- TL tutarındaki kısmı,. kooperatiften önceki yıllarda istifa eden, fakat iletişim kurulamadığı için ödemesi yapılamayan bir kişiye ödenecek sermaye ve katılım payı toplamını; 1.384 TL ise istifa eden 1 ortağa 2016 Şubat ve Mart aylarında 2 taksitte ödenen tutarı ifade etmektedir. Alınan sipariş avansları adı altında 3.195,- TL olarak görülen peşin alınan katılım payı, bir ortağımızın 2013 yılında istifa ederek sermaye ve katılım payı toplamını bir ortağımıza devretmesi sonucunda oluşmuştur. Bu tutar, mevcut ortağımızın ileri tarihlerdeki katılım payı borçlarını ödemesinde değerlendirilecektir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler bölümünde görülen 764,63 TL; ortak olmayan bir denetim kurulu üyesine ödenen aylık brüt ücret ile büro personeline ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerinden oluşan, üç ayda bir vergi dairesine yatırılması gereken ve vadesinin 2016 Ocak ayı içerisinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen 274,41 TL ile yine vadesi 2016 Ocak ayı içinde olduğu görülen ve bu ayda ödenen, alacaklısının sosyal güvenlik kurumu olduğu 490,22 TL büro personelinin sosyal güvenlik priminin toplamını ifade etmektedir. Kooperatif yönetim kurulu, borçların vadesinde ödenmesi konusunda gerekli tedbirleri almış ve azami titizliği göstermiştir.
8. Kooperatif ortaklarından yapılan katılım payı tahsilatlarının tümünün kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirildiği, 2014 yılı 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda katılım payı ödemelerindeki gecikmeler için faiz alınmayacağının karar altına alındığı, yönetim kurulunun da bu yönde uygulama yaptığı görülmüştür.
9. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler nedeniyle oluşan borçların zamanında ilgili kamu kuruluşlarına ödendiği, bu nedenle herhangi bir faiz veya gecikme faizi ile gecikme cezası ödemek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmadığı tespit edilmiştir.

10. Genel yönetim giderlerinin 2014 yılına ait 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen bütçe ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu bir biçimde yapıldığı, bütçede 39.000,- TL olarak öngörülen personel-denetçi ücreti yol, harcırah ve diğer genel yönetim, bakım-onarım giderlerinin yüzde 4,08 (% 4,08) oranında eksiği ile 37.410,96 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.
11. Kooperatifin 2015 faaliyetleri sonucunda toplam 37.410,96 TL genel yönetim giderine karşılık, vadeli mevduat faiz gelirleri, bağış gelirleri ve 3 ortağın istifası nedeniyle birikimlerinden hisselerine düşen Ortaklar Gider Fazlası Payının düşülmesi sonucunda bütçede öngörülmeyen 10.431,31 TL ortaklar gider fazlası payı karşılığı gelirinden oluşan toplam 15.392,97 TL geliri mevcuttur. Buna göre 2015 yılında kooperatifin 22.017,99 TL olumsuz gelir-gider farkı, diğer deyişle gider fazlası oluşmuştur.
12. Bu bölümde verilen bilgiler çerçevesinde kooperatifin genel mali durumunu şu şekilde değerlendirmek mümkündür: Kooperatif, 6.855,16 TL kısa vadeli yabancı kaynaklar ile 404.670,94 TL öz kaynaklarından oluşan 411.526,10 TL tutarındaki kaynaklarını; % 18’i, diğer deyişle 46.575,86 TL’sı nakit ve benzerinden oluşan, 257.012,95 TL tutarındaki dönen varlıklar ile 153.227,78 TL’si arsalar, kırkahvesi, kültürevi, çocuk bahçesi ve muhtelif demirbaşlardan oluşan ve toplamı 154.513,15 TL olan duran varlıklarda değerlendirmiştir. İçinde yaşanılmaya devam edilen küresel ve ülke ekonomik krizleri nedeniyle ortakların katılım paylarını ödemelerinde meydana gelen zorluklar, kooperatifin katılım payından doğan alacaklarının yüksek düzeyde olmasına sebep olmuştur.

E. SONUÇ

Tarafımızdan genel kabul görmüş denetim standart ve ilkeleri uygulanarak denetime tabi tutulan S. S. Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi’nin 01.01 – 31.12.2015 dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarının; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesindeki hükümler ile genel kurul kararlarına, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi ve diğer kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği, muhasebe kayıtlarının ve 31.12.2015 tarihli bilançosu ile 01.01. – 31.12.2015 dönemine ait gelir gider tablosunun genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkeleri ile muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olarak yapıldığı ve düzenlendiği, bilanço ve gelir-gider durumunun kooperatifin gerçek durumunu gösterdiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu sonuç itibariyle, kooperatif yönetim kurulunun ibra edilmesi hususunu genel kurulun takdirlerine sunarız.

Düzenleme Tarihi: 07 Mayıs 2016

DENETİM KURULU
Bülent YENER
D.K. Üyesi Saadet ÇERTEZ
D.K. Üyesi

2015 Yönetim Kurulu Çalışma Yazanağı

KOOP-C
S.S. OKUR ÇEVRE KÜLTÜR İŞLETME KOOPERATİFİ

17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YAZANAĞI
(01.01.2015 – 31.12.2015)

YAZANAK DÜZENLEME TARİHİ: 05 MAYIS 2016
TOPLANTI TARİHİ: 12 HAZİRAN 2016

CUMHURİYET MAHALLESİ
İLHAN SELÇUK KIREVİ
Balaban Mahallesi (Çantaköy), Silivri – İSTANBUL

KOOP – C 2016

Cumhuriyet Mahallemizin
Ortakları, Dostlarımız;
Ortak Yaşamı Paylaşan Yol Arkadaşlarımız;

Bugün, içinde yaşadığımız günlerin ve geleceğin olağanüstü koşullarını yaşıyoruz.
Çanta ve Kınalı yerleşkelerimiz 1999 yılında proje olarak yaşama geçtiği tarihten bugüne kadar 17 yıl geçti.
İlk kurucu başkanımız İlhan Selçuk, ilk günden aramızdan ayrılıncaya kadar bu yerleşkelerimizi bir sembol olarak gördü ve bizlere emanet etti.
Bu topraklar, bu yapılar, bu ağaçlar, bu yollar, buradaki yaşam, buradaki çalışmalar hepimizin ortak kültürüdür, hepimizin geleceğe taşıyacağı ortak bir görevidir.
Bugün, buradan geleceğimize bakıyoruz.
Burada soluk alıp verdiğimiz hava, ekip diktiğimiz toprak, akıp kullandığımız su, birlikte yaşadığımız hayvanlarımızla doğa bizlere emanettir.
Bu emaneti, bu doğayı koruyarak ortak yaşamımız yapmak ve gelecekte çocuklarımıza devretmek görevimizdir.
Bu görevleri yapabilmek için büyük kutsal emanetimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve onu yükselterek geleceğe aktarmak temel görevimizdir.
Burada yaşayabilmemiz, özgürlüğümüz, geleceğimizi kurabilmemiz, güvencemiz, ideallerimiz bu kutsal emanete, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmamız ve onu yükseltmemizle gerçek olabilecektir.
Hepimiz bu kutsal görevin azimli, kararlı ve bilinçli sahipleriyiz.
Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu izleyecek olan bizler, ülkemizin nereye götürüldüğünü bilerek, görerek her zamankinden daha dikkatli, daha çalışkan, daha birbirimizle ortak çalışmak zorundayız.
Bu genel kurulumuzu bu durumu dikkatinize sunarak açıyoruz.
Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz…

Dr. Erdal ATABEK
BAŞKAN

A. GENEL BİLGİLER

A.1. Kuruluş Bilgileri:

Kooperatifimiz, İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Fazilet Kuza, Ali Seydi Şahin, Hüseyin Gürer, Bülent Yener ve Mustafa Kemal Güngör olmak üzere 12 kurucu ortak tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre kişi başına 100,- TL sermaye ile değişir sermayeli değişir ortaklı ve sınırlı sorumlu olmak üzere kurulmuştur.
İlk genel kurula kadar olmak üzere ilk yönetim kurulu; İlhan Selçuk, Nurettin Sözen, Erdal Atabek, Abdülkadir Yücelman, Ümit Ertaç Zileli, Doğan Hasol, Bülent Soylan, Ali Seydi Şahin ve Hüseyin Gürer’den oluşmuştur.
İlk denetim kurulu ise Bülent Yener, Mustafa Kemal Güngör ve Fazilet Kuza’dan oluşmuştur.

A.2. Kooperatifin Ünvanı:

Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür İşletme Kooperatifi

A.3. Ticaret Sicil Bilgileri:

25.08.1999 tarihinde tescil olunarak tüzel kişilik kazanılmış olup, ticaret sicil numarası 424932 / 372514’tür.

A.4. İletişim Bilgileri:

Adres : Balaban Mah. (Çantaköy) Uğur Mumcu Cad. Sümer Sokağı Cumhuriyet Evleri Kültürevi No: 12 Silivri 34580 İSTANBUL
Telefon: 0212 746 59 89 GSM: 0533 769 73 99
e-posta :koop_c@yahoo.com web: http://www.koop-c.org

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ

B.1. Yönetim ve Denetim Kuruluna Ait Bilgiler:

15 Haziran 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda iki yıllığına olmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin bilgileri şöyledir:

Yönetim Kurulu Üyeleri Denetim Kurulu Üyeleri

1. Erdal ATABEK BAŞKAN 1. Bülent YENER
2. Kemalettin ÇELENK II. Başkan 2. Saadet ÇERTEZ
3. Şükran SONER Sayman
4. Rafet AKALIN Genel Sekreter
5. Mehmet SÜER Üye
6. Nevzat YILDIRAN Üye
7. Selim KIRILMAZ Üye
8. Ali Kadir KARAKÜÇÜK Üye
9 . Şükrü Mehmet GÜLEÇ. Üye

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. Yine karara istinaden denetim kurulu üyelerinden ortağımız olmayan bir kişiye aylık brüt 59,35 TL, net 50,00 TL olmak üzere 01.01-31.12.2015 döneminde denetim kuruluna toplam brüt 712,20 TL, net olarak ise 600,00 TL ücret ödenmiştir.

B.2. Müdür ve Diğer Personel ile Muhasebeci Bilgileri:

Kooperatifimizin 01.11.2009 tarihinde Çanta’daki kendi mekanı olan Cumhuriyet Evleri Kültürevi’ne taşınması ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri nedeniyle 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında olduğu gibi 2015 yılında da kooperatifimizde müdür çalıştırılmasına gerek görülmemiş, bir müdürün üstlenebileceği görev, yetki ve sorumluluklar yönetim kurulu üyelerinin arasında paylaştırılmıştır..Kooperatifimizin büro işlerinin görülmesinde devamlı olarak çalıştırılan büro personelinin 01.01 – 31.12.2015 döneminde kooperatifimize brüt maliyeti 15.891,98 TL, net olarak asgari geçim indirimi dahil kendisine ödenen ücret toplamı ise 10.828,31 TL’dır.
Muhasebe işlem ve kayıtları yönetim kurulu üyelerimizden II. Başkan Kemalettin Çelenk ile Sayman Şükran Soner’in sorumluluk, yetki, kontrol ve uygulamasında gerçekleştirilmiştir.

B.3. Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir ve Gider Rakamlarının Gerçekleşme Durumu:

Kooperatifimizin yürütülen faaliyetleri kapsamında; 6.000,- TL olarak tahmin edilen faiz ve diğer gelirleri; 1.038,34 TL eksiği, diğer bir deyişle % 17,31 eksiği ile 4.961,66 TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan istifa eden üç ortağımızın akçal birikimlerinden hissesine düşen Ortaklar Gider Fazlası Payının kesilmesi nedeniyle 10.431,31 TL öngörülmeyen gelir elde edilmiştir.
39.000,- TL olarak tahmin edilen Personel-Denetçi Ücreti-Yol-Harcırah Giderleri ile Diğer Genel Yönetim, Bakım-Onarım Giderleri toplamı 1.589,04 TL eksiği, diğer deyişle % 4,08 eksiği ile 37.410,96 TL olarak gerçekleşmiştir..

B.4. 2015 Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler:

2015 faaliyet döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

B.4.1. KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

1. 17 Mayıs 2015, Pazar : “ 7 HAZİRAN SEÇİMLERİ: TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ DÖNEMEÇ”
konulu söyleşi
Açılış Konuşmacısı: Başkan Dr. Erdal ATABEK
Moderatör : II. Başkan Kemalettin Çelenk
Konuşmacı : İlhan CİHANER,
Denizli Milletvekili (Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı)
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi

2. 28 Haziran 2015, Pazar:“NADİR NADİ, İLHAN SELÇUK ve TURHAN SELÇUK ANMA GÜNÜ ” 2014 yılı – 16. Olağan Genel Kurul Toplantısını takiben katılımcılar ile
gerçekleştirilen söyleşi.
Moderatör: Başkan Dr. Erdal ATABEK
Konuşmacı: Orhan ERİNÇ, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi,
Cumhuriyet Vakfı Başkanı.
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

3. 02 Ağustos 2015, Pazar: “ İNANÇ KÖKENLİ SOSYAL ÇATIŞMALAR ” .
konulu söyleşi
Yöneten: Başkan Dr. Erdal ATABEK
Konuşmacı: Eren ERDEM, CHP Milletvekili
Cumhuriyet Mahallesi İLHAN SELÇUK Kırevi.

B.4.2. KUTLAMALAR, DİĞER KÜLTÜR VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramları ile Şeker, Kurban Bayramları ve yılbaşlarında ortaklarımız, mahalle sakinleri ve arsa sahiplerine kutlama, vefat durumlarında başsağlığı, kaza geçirmeleri durumunda geçmiş olsun e-postası, cep mesajı gönderilmesi, web sayfamızda ve gazetede ilanlar verilmesi.

B.4.3. ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Silivri Belediye Başkanlığı ve ilgili üst yönetimi birimleri ile kurulan sürekli iletişim, mahalle sorunlarının kimilerinin çözülmesinde etkili olmuştur.. Bunlara örnek olarak; Coşkunlar Sokağı’nın (eski Mustafa Kemal Caddesi) asfaltlanması, Serpmeler Sokağı’nın (eski Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi) ve Uğur Mumcu Caddesi ile kimi sokakların asfalt kırığı ile kaplanmasının sağlanması, yeşil alan ve sokakların otlardan temizlenmesi ve yollarının düzenlenmesi ile süs bitkilerinin budanması, çocuk oyun alanlarının temizliği ve düzenlenmesi gösterilebilir.

B.4.4. DİĞER ÇALIŞMALAR

1. Ortaklarımız ile ortak olmayan mahalle sakinlerine inşaatları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı ruhsatı süre uzatımı, yapı kullanım (iskan) belgesi ve tapu işlemleri konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
2. Finansal ve ekonomik sorunları nedeniyle ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ortaklarımızla iletişimimizi sürdürmeye devam etmek. Bunun sonucunda, kimi ortaklarımızın akçal yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayarak aktif duruma gelmeleri, kimi ortaklarımızın ise başlama niyetlerini belirtmesi.
3. İlhan Selçuk Kırevi ile Cumhuriyet Evleri Kültürevimizin bulunduğu yeşil alanların kullanımına devam edebilmek amacıyla Silivri Belediyesi ile 01.11.2015 – 31.10.2016 dönemi için anlaşmaya varılması.

C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

C.1. Bilanço ve Gelir Gider Farkı Hesabı Hakkında Genel Bilgiler ile Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler:

Kooperatifimizin 31.12.2015 tarihli bilançosunda ana kalemler itibariyle durumu şöyledir: Kasa, bankalar ve kredi kart alacaklarını içeren hazır değerler, ortaklardan alacaklar ve gelecek aylara ait yangın-hırsızlık sigortası giderlerinden oluşan dönen varlıklarının tutarı 257.012,95 TL; verilen depozito ve teminatlar, arsa, bina, tesis ve demirbaşlardan oluşan duran varlıklarının toplamı 154.513,15 TL olmak üzere toplam varlıkları 411.526,10 TL’dir.
Ticari borçlar, diğer borçlar, peşin alınan katılım payları, ödenecek vergi ve SGK primi yükümlülüklerden oluşan kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı 6.855,16 TL; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri diğer deyişle katılım payları, geçmiş yıllar gelir fazlası, geçmiş yıllar gider fazlası ve dönem net gider fazlasından oluşan özkaynaklar toplamı 404.670,94 TL olmak üzere kaynaklarının toplamı 411.526,10 TL’dir.
01.01.2015 – 31.12.2015 dönemini içeren gelir-gider farkı hesabında ana kalemler itibariyle kooperatifimizin durumu şöyledir: Vadeli mevduat faiz gelirleri, bağış gelirleri ve ortaklar gider fazlası payı karşılığı gelirinden oluşan gelirler toplamı 15.392,97 TL; personel ücret ve giderleri, denetim kurulu ücretleri, iletişim giderleri, seyahat giderleri, banka sigorta noter giderleri, büro giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, vergi resim harç aidat giderleri, kır kahvesi-kültürevi giderleri ve muhtelif giderlerden oluşan giderler toplamı 37.410,96 TL olmak üzere 2015 yılı net gider fazlası 22.017,99 TL’dir.

C.2. Tutulan Defterlerin Türleri, Noter Açılış ve Kapanış Tarihleri:

• Yevmiye Defteri: 11 Aralık 2014 tarih ve 6637 numaralı Silivri 5. Noterliğinin açılış tasdiki. 22 Mart 2016 tarih ve 1581 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin kapanış tasdiki.
• Defter-i Kebir : 11 Aralık 2014 tarih ve 6638 numaralı Silivri 5. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Envanter ve Bilanço Defteri: 11 Aralık 2014 tarih ve 6639 numaralı Silivri 5. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil..
• Ortaklar Kayıt Defteri 1: 27 Ekim 1999 tarih ve 20888 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Ortaklar Kayıt Defteri 2: 23 Şubat 2000 tarih ve 03689 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Demirbaş Defteri: 13 Ağustos 2003 tarih ve 14799 numaralı İstanbul 8. Noterinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Yönetim Kurulu Karar Defteri 1: 9 Eylül 1999 tarih ve 17085 numaralı İstanbul 16. Noterinin açılış tasdiki. 21 Mart 2013 tarih ve 02713 numaralı Silivri 3. Noterliğinin kapanış tasdiki
• Yönetim Kurulu Karar Defteri 2: 2013 yılında kullanılmak üzere, 13 Aralık 2012 tarih ve 11095 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. 2014 yılında kullanıma devam etmek üzere 16 Ocak 2014 tarih ve 00513 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki. 2015 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2015 tarih ve 00413 numaralı Silivri 3. Noterliğinin ara tasdiki, 2016 yılında kullanıma devam etmek üzere 19 Ocak 2016 tarih ve 353 numaralı İstanbul 16. Noterliğinin ara tasdiki.
• Genel Kurul Karar Defteri: 23 Şubat 2010 tarih ve 01760 numaralı Silivri 3. Noterliğinin açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Denetim Defteri: 08 Mart 2010 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolü Fatih Koçak’ın açılış tasdiki. Kapanış tasdikine tabi değil.
• Gelen – Giden Evrak Kayıt Defteri: Kooperatifimizin kuruluşundan itibaren tutulmakta olup, noter tasdikine tabi değildir.

C.3. Belediye, Vergi Dairesi ve Sigorta gibi Kurumlar ile Kişilere Olan Borçlar:

Kooperatifimizin belediyeye herhangi bir borcu bulunmamaktadır.
Büro personelimize ödenen brüt ücret üzerinden ve ortağımız olmayan bir denetçiye yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi stopajı ile damga vergisi olarak vadesi 2016 yılı Ocak ayı olan vergi dairesine ödenecek borcumuz 274,41 TL, personelimizin SGK primi olarak sosyal güvenlik kurumuna ödenecek borcumuz 490,22 TL’dir.
İstifa eden bir ortağımızın, sermaye ve katılım payından oluşan birikimini bir diğer ortağımıza devretmesini ifade eden peşin alınan katılım payı tutarı 3.195,- TL, devralan ortağımızın ileri tarihlerde oluşacak katılım payı borçlarına mahsup edilecektir.
Önceki yıllarda istifa eden fakat iletişimsizlik nedeniyle ödeme yapılamayan bir kişiye iade edilecek olan katılım ve sermaye payı toplamı 1.050,- TL, istifa eden ortaklarımızdan birine ödenecek olan taksitli katılım ve sermaye payı borcumuzun tutarı ise 1.384,- TL’dır.
İlhan Selçuk Kırevi’nin yangın ve hırsızlığa karşı sigortalanmasından doğan taksit borcunun toplamı 461,53 TL’dır.

Ç. ORTAKLARIMIZ İLE İLGİLİ İŞLEMLER:
Ç.1. Mevcut Ortak Sayısı:
2014 Yılı – 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı (28 Haziran 2015) itibariyle 109 kişi olan ortak sayımız; 2015 yılında 3 yeni ortak kaydı, 26.08.2015 tarihinde 1 ortağımızın, 2016 Mart ve Nisan aylarının muhtelif tarihlerinde toplam 7 ortağımızın arsalarını satmaları ve ekonomik sıkıntı nedenleriyle istifa ederek ayrılmaları sonucunda mevcut ortak sayımız 104 kişi olmuştur.
Mevcut ortaklarımız kanun ve ana sözleşmemizde belirtilen şartlara sahip bulunmaktadırlar.

Ç.2. Genel Kurulda Belirlenen Katılım Payı Tutarı, Yapılan Tahsilatlar ve Ortakların Borçları:
2014 Yılı – 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince ortak başına katılım payı tutarı aylık 25,- TL, yıllık 300,- TL olarak belirlenmişti. Buna göre, ortaklarımızdan 2015 yılında yapılan katılım payı tahsilatı toplamı 32.110,- TL olmuştur. 2014 yılında 28.310,- TL olan bu tutar, öngörüldüğü gibi aktifleşen ortaklarımız ve yeni ortak kayıtları ile % 13,43 oranında artış göstermiştir. 2015 yılında aramıza 3 yeni ortağımızın katılması ve 6 ortağımızın 2016 yılı Mart ve Nisan aylarının muhtelif tarihlerinde yeni ödeme planlarını içeren aktifleşme taahhütleriyle birlikte 2016 yılı katılım payı tahsilatında % 40 civarında bir artış öngörüyoruz.
Ortaklarımızın muhtelif katılım payı tahakkuk ve taahhütlerinden tahsil edilecek toplam tutar ise 209.458,38 TL’dir.

Ç.3. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler:

2015 yılında herhangi bir hisse devri gerçekleşmemiştir.

Ç.4. İstifa Eden Ortaklara Yapılan Ödemeler:

2015 yılında istifa eden 3 ortağımıza, hisselerine düşen toplam 10.431,31 TL Ortaklar Gider Fazlası Payı düşüldükten sonra 7.869,69 TL ödeme yapılmıştır. 1 kişinin 2016 yılına aktarılan ödenecek taksit toplamı ise 1.384,- TL’dır.
Öte yandan, 2016 yılı Mart ve Nisan aylarının muhtelif tarihlerinde istifa eden 7 ortağımıza, sermaye ve katılım payı birikimlerinin, hisselerine düşen Ortaklar Gider Fazlası Payı tutarından düşük olması nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

D. HUKUKİ FAALİYETLER:

Kooperatifimizin herhangi bir hukuki anlaşmazlığı bulunmamaktadır.

Erdal ATABEK Kemalettin ÇELENK Şükran SONER Rafet AKALIN
BAŞKAN II. Başkan Sayman Genel Sekreter

Mehmet SÜER Nevzat YILDIRAN Selim KIRILMAZ Ali Kadir KARAKÜÇÜK
Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi

Şükrü Mehmet GÜLEÇ
Y.K. Üyesi